Předmět: Kondiční příprava 2

« Zpět
Název předmětu Kondiční příprava 2
Kód předmětu KTV/KPR2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
1. Obecné zásady posilování a cvičení na přístrojích. Kruhový trénink. Výběr cviků, systém a frekvence cvičení, tréninková jednotka. 2. Obecná teorie tréninku (zátěž, superkompenzace, návratový čas). Kruhový trénink. Výběr cviků, systém a frekvence cvičení, tréninková jednotka. 3. Diagnostika hybného systému. Vadné držení těla a svalové dysbalance. Posouzení zkracujících a ochabujících svalů. Kruhový trénink. Výběr cviků, systém a frekvence cvičení, tréninková jednotka. 4. Kruhový trénink. Výběr cviků, systém a frekvence cvičení, tréninková jednotka. 5. Kruhový trénink. Výběr cviků, systém a frekvence cvičení, tréninková jednotka.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení znalostí o tělesném rozvoji a pohybové aktivitě a jejich vlivu na lidský organismus. Předmět představuje co nejširší nabídky možných alternativ pohybových aktivit pro udržení kondice a zdraví. Na tomto základě bude student schopen řešit náročné stresové situace v souvislosti s výkonem povolání.

Předpoklady
Pohybové dovednosti na úrovni odpovídající věku studentů.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- 75 % účast na cvičeních - předvedení stanovených pohybových dovedností
Doporučená literatura
  • Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O. Funkční anatomie člověka. Grada, 2000.
  • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: ARSCI, 2002. 265 s. ISBN 80-86078-16-7. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: ARSCI, 2002. 265 s. ISBN 80-86078-16-7..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr