Předmět: Kondiční příprava 3

« Zpět
Název předmětu Kondiční příprava 3
Kód předmětu KTV/KPR3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Bouldering - zápočtové požadavky, základní aspekty zdravého a efektivního pohybu, odskoky, základní lezecké pozice a přesuny z nich. No handy, lezení v položeném a kolmém profilu, typy chytů, typy úchopů. 2. Bouldering - lezení v převislém profilu, dynamický pohyb a skoky. Vymýšlení bouldrů, přelezy a korekce chyb. 3. Lezení - spolupráce lezce a jističe - komunikace, základy jištění, navazování, houpání. 4. Lezení - houpání, odskoky do lana (TR), jištění (TR). Lezení na rychlost. 5. Lezení - slézání cest, manipulace s expreskami. Krokování cest.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy lezení na umělé lezecké stěně. Po absolvování kurzu by studenti měli mít dostatek teoretických vědomostí a praktických dovednosti k bezpečnému pohybu při lezení.
Student si osvojí vybrané pohybové dovedností úpolových sportů.
Předpoklady
Pohybové dovednosti na úrovni odpovídající věku studentů.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %). Předvedení vybraných pohybových dovedností.
Doporučená literatura
 • FOJTÍK, I. Aikido. Naše vojsko, 2001.
 • FOJTÍK, I. Sebeobrana.Univerzita Karlova Praha, 1980.
 • Fojtík, I. Úpoly ve školní tělesné výchobě I.. Praha: Univezita Karlova, 1984.
 • FOJTÍK, I. Úpoly ve školní tělesné výchově II.. Praha: Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-7066-258-1.
 • NÁCHODSKÝ, Z. Učebnice sebeobrany pro každého. Praha: Futura, 1992. ISBN 80-85523-01-09.
 • SLAŽANSKÝ, T. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-123-8.
 • SRDÍNKO, R. Malá škola JUDA. Olympia Praha, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr