Předmět: Kondiční příprava 4

« Zpět
Název předmětu Kondiční příprava 4
Kód předmětu KTV/KPR4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
 • Králíček Ondřej, Bc.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy. Charakteristika, historie, systematika obsahu a základní dělení úpolů. Organizace cvičení. 2. Základní obratnost, prvky pohybu v sebeobraně. Průpravné úpoly, úpolové hry. Taktika sebeobrany. 3. Úchopy, vyprošťování z úchopů. 4. Škrcení, obrana proti škrcení. 5. Páky, obrana proti páčení. 6. Údery, obrana proti úderům. 7. Boj v postoji, boj na zemi. 8. Obrana proti ozbrojenému útočníkovi (pistole, nůž, hůl). 9. Přehozy, porazy a strhy. 10. Citlivá místa na lidském těle. 11. Obrana proti současnému útoku více útočníků, pomoc napadenému. 12. Vybrané prvky profesní sebeobrany.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je umožnit zdravotnickému záchranáři ovládnout takové pohybové dovednosti, které mu umožní úspěšně použít techniky sebeobrany, které zvýší jeho osobní bezpečnost. Student umí aplikovat tyto dovednosti, aby v záchranářské praxi mohl pružně, automaticky a efektivně reagovat na situaci a podmínky během výkonu v terénu.
Student si osvojí vybrané pohybové dovedností úpolových sportů.
Předpoklady
Pohybové dovednosti na úrovni odpovídající věku studentů.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %). Předvedení vybraných pohybových dovedností.
Doporučená literatura
 • FOJTÍK, I. Aikido. Naše vojsko, 2001.
 • FOJTÍK, I. Sebeobrana.Univerzita Karlova Praha, 1980.
 • Fojtík, I. Úpoly ve školní tělesné výchobě I.. Praha: Univezita Karlova, 1984.
 • FOJTÍK, I. Úpoly ve školní tělesné výchově II.. Praha: Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-7066-258-1.
 • NÁCHODSKÝ, Z. Učebnice sebeobrany pro každého. Praha: Futura, 1992. ISBN 80-85523-01-09.
 • SLAŽANSKÝ, T. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-123-8.
 • SRDÍNKO, R. Malá škola JUDA. Olympia Praha, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr