Předmět: Kurz školního lyžování

« Zpět
Název předmětu Kurz školního lyžování
Kód předmětu KTV/KSLZ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
Cvičení - témata kurzovní výuky: 1. Lyžařská technologie. Požadavky na nejvhodnější výstroj a současné trendy. Optimální výstroj a výzbroj, používané systémy a jejich porovnání. 2. Základy přípravy lyží a použití vosků podle druhů sněhu a klimatických podmínek. 3. Stručná charakteristika vývoje lyžařských škol sjíždění a zatáčení. 4. Všeobecná lyžařská průprava. Specializovaná lyžařská průprava - běh. 5. Technika a metodika běhu. Klasická technika - střídavý běh dvoudobý a soupažný běh jednodobý. Bruslení - oboustranné jednodobé, jednostranné, oboustranné dvoudobé, oboustranné střídavé. 6. Specializovaná průprava pro sjíždění a zatáčení. 7. Vlnovka, základní paralelní oblouk, carvingový oblouk, modifikované oblouky. 8. Lyžařský výcvik dětí a jeho zvláštnosti. Hry pro výuku lyžařských dovedností i vyplnění volného času na horských chatách během lyžařského výcviku. 9. Bezpečnost při lyžařském výcviku. Metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků. 10. Obsah, příprava a průběh lyžařského zájezdu. 11. Bezpečnostní pravidla pro pohyb na sjezdových a běžeckých tratích.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs je zaměřen na výuku teorie a didaktiky lyžování. Studenti prokáží zvládnutí techniky a metodiky sjezdových a běžeckých disciplín.
Studenti budou schopni předvést zkouškové požadavky na instruktora lyžování (carvingový oblouk, smýkaný oblouk, klasický způsob běhu a bruslení)
Předpoklady
Zvládnutí základních lyžařských dovedností

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Účast na kurzu, metodický výstup, teoretický a praktický test v rozsahu požadavků na instruktora školního lyžování.
Doporučená literatura
  • BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj.. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-329-3.
  • DVOŘÁK, F., GNAD, T., MAŠKOVÁ, L. Česká škola lyžování. Běh na lyžích. Praha: SL ČR, 1996. 80 s..
  • GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001.. ISBN 80-246-0241-5.
  • VODIČKOVÁ, S., ČUŘÍKOVÁ, L., DYGRÍN, J., SUCHOMEL, A., BITTNER, V., & ANTOŠ, R. Základy alpského a běžeckého lyžování. [Učební texty]. Liberec: Technická univerzita (s. 141)..
  • VODIČKOVÁ, S. Lyžování do kapsy [Pro cvičitele a instruktory lyžování]. Liberec: Technická univerzita, 2007..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr