Předmět: Kurz školního snowboardingu

« Zpět
Název předmětu Kurz školního snowboardingu
Kód předmětu KTV/KSSB
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Snowboardová a splitboardová technologie. Požadavky na nejvhodnější výstroj a současné trendy. Optimální výstroj a výzbroj, používané systémy a jejich porovnání. Základy přípravy snowboardu a použití parafínů podle druhů sněhu a klimatických podmínek. 2. Historie snowboardingu. 3. Technika a metodika snowboardingu a splitboardingu. 4. Výuka a výcvik snowboardingu dětí a jeho zvláštnosti. Hry pro výuku snowboardových dovedností i vyplnění volného času na horských chatách během lyžařského výcviku. 5. Nebezpečí hor, úrazová zábrana, pravidla pro pohyb na sjezdových tratích "bílý kodex". 6. Snowboarding ve školní tělesné výchově a bezpečnost při lyžařském výcviku. Metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků. Obsah, příprava a průběh zájezdu. Cvičení: 1. Základní prvky, hry a cvičení zaměřené na rovnováhu. 2. Specializovaná průprava. 3. Technika a metodika základního smýkaného oblouku. 4. Technika a metodika smýkaného oblouku s vertikálním pohybem těžiště se zvýšením, se snížením. 5. Technika a metodika základního řezaného oblouku. Zdokonalovací výcvik. 6. Technika a metodika řezaného oblouku se zvýšením. Zdokonalovací výcvik. 7. Technika a metodika slalomových oblouků. Nácvik jízdy ve slalomu. 8. Technika a metodika přejíždění terénních nerovností alpine skok, freestyle skok. 9. Herní formy nácviku, hry a soutěže na snowboardingu. Zdokonalovací výcvik. 10. Metodické výstupy. 11. Splitboarding. 12. Praktická zkouška ze základů jízdy na snowboardu. 13. Test z teorie snowboardingu.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na výuku teorie a didaktiky snowboardingu a splitboardingu. Studenti prokáží zvládnutí techniky jízdy na snowboardu a splitboardu, ale také metodiku výuky jízdy na snowboardu a splitboardu.
Student bude schopen správného technického provedení jízdy na snowboardu a splitboardu.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

- účast na kurzu v plném rozsahu
Doporučená literatura
  • BINTER, L. a kol. Snowboarding. Praha : Grada Publishing, 1999..
  • FRISCHENSCHLAGER, E. (2001). Snowbording za 3 dny. České Budějovice: Koop..
  • LOUKA, O. Snowboarding. Asociace českého snowboardingu a Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr