Předmět: Kurz zimních sportů 1

« Zpět
Název předmětu Kurz zimních sportů 1
Kód předmětu KTV/KZS1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Knopová Lenka, Mgr. Ph.D.
  • Antoš Radim, Mgr.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Historie lyžování. Historicky dochované zmínky o prvním použití lyží. Vývoj jednotlivých lyžařských disciplín. 2. Lyžařská technologie. Požadavky na nejvhodnější výstroj a současné trendy. Optimální výstroj, používané systémy a jejich porovnání. Základy přípravy lyží a použití vosků podle druhů sněhu a klimatických podmínek. 3. Technika a metodika všeobecné lyžařské průpravy. Základní prvky, lyžařská průprava a brždění. 4. Technika a metodika specializované lyžařské průpravy. Klasická technika - střídavý běh dvoudobý, soupažný běh a soupažný běh jednodobý. Bruslení - oboustranné jednodobé, jednostranné, oboustranné dvoudobé, oboustranné střídavé. 5. Lyžařská turistika. Plánování a časový rozvrh výletu, zásady bezpečného pohybu ve skupině, subjektivní a objektivní nebezpečí na horách. 6. Závodní lyžování - klasické disciplíny. Přehled soutěží a disciplín. Příprava a organizace školních závodů. 7. Hry na sněhu i bez sněhu. Hry pro výuku lyžařských dovedností i vyplnění volného času na horských chatách během lyžařského výcviku. 8. Rozbor videozáznamu se zaměřením na nejčastější chyby v technice a jejich odstranění. Cvičení: (13 cca dvouhodinových lekcí) 1. Klasická technika. Technika a metodika všeobecné lyžařské průpravy. Základní prvky, lyžařská průprava a brždění. Použití průpravných her k získání základních pohybových dovedností. 2. Bruslení. Technika a metodika všeobecné lyžařské průpravy. Základní prvky, lyžařská průprava a brždění. Použití průpravných her k získání základních pohybových dovedností. 3. Klasická technika I. Technika a metodika specializované lyžařské průpravy - střídavý běh dvoudobý, soupažný běh a soupažný běh jednodobý. 4. Bruslení I. Technika a metodika specializované lyžařské průpravy - oboustranné jednodobé, jednostranné, oboustranné dvoudobé, oboustranné střídavé. 5. Klasická technika II. Technika a metodika specializované lyžařské průpravy - střídavý běh dvoudobý, soupažný běh a soupažný běh jednodobý. 6. Bruslení II. Technika a metodika specializované lyžařské průpravy - oboustranné jednodobé, jednostranné, oboustranné dvoudobé, oboustranné střídavé. 7. Klasická technika. Zdokonalovací výcvik. 8. Bruslení. Zdokonalovací výcvik. 9. Lyžařská turistika. Absolvování celodenního výletu na lyžích po družstvech s vlastní přípravou a čas rozvrhem. 10. Výcvik na sjezdových lyží. Výcvik na zaměřen na ověření úrovně studentů pro absolvování kurzu lyžování 2 na sjezdových lyžích. 11. Závod v běhu na lyžích. Běh na 10 km pro muže a 5 km pro ženy klasickou technikou. 12. Praktická zkouška z techniky běhu na lyžích klasickým a bruslařským stylem. 13. Úprava a mazání lyží. Průběžná příprava lyží dle měnících se klimatických podmínek.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v běhu na lyžích a sjezdových disciplínách nezbytných pro realizaci a organizaci lyžařských kurzů. Nutná je přihláška přes web KTV a zaplacení zálohy.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test, Systematické pozorování studenta

100% přítomnost na teoretické a praktické výuce. Demonstrace praktických dovedností technikou prezentovanou během výuky: střídavého běhu dvoudobého, soupažného běhu jednodobého, oboustranného bruslení jednodobého a dvoudobého. Teoretický test.
Doporučená literatura
  • BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál, 1999. 280 s. ISBN 80-7178-329-3..
  • DVOŘÁK, F., GNAD, T., MAŠKOVÁ, L. Česká škola lyžování. Běh na lyžích. Praha: SL ČR, 1996. 80 s..
  • GNAD, T. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001. 240 s. ISBN 80-246-0241-5..
  • PŘÍBRAMSKÝ, M., HRUŠA, J., JELEN, K., KOMEŠTÍK, B., ZAJÍCOVÁ, V. Česká škola lyžování. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: SL ČR, 1997. 83 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr