Předmět: Kurz zimních sportů 2

« Zpět
Název předmětu Kurz zimních sportů 2
Kód předmětu KTV/KZS2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dygrín Jiří, PaedDr.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Historie lyžování. Stručná charakteristika vývoje lyžařských škol sjíždění a zatáčení. 2. Lyžařská technologie. Výzbroj a výstroj pro sjezdové lyžování. Příprava a mazání sjezdových lyží. 3. Technika a metodika řezaných oblouků. Všeobecná lyžařská průprava. Specializovaná průprava pro sjíždění a zatáčení. 4. Technika řezaných oblouků v 1. části etapy základního lyžování. Vlnovka a základní řezaný oblouk. Modifikované oblouky, uskutečňované na základě techniky řezaných oblouků. 5. Technika smýkaných oblouků v 1. části etapy základního lyžování. Modifikované oblouky uskutečňované na základě techniky smýkaných oblouků. Základní smýkaný oblouk. 6. Lyžařský výcvik dětí a jeho zvláštnosti. Biologická východiska. Věkové stupně. 7. Lyžování ve školní tělesné výchově a bezpečnost při lyžařském výcviku. Metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků. Obsah, příprava a průběh zájezdu. Pravidla pro pohyb na sjezdových a tratích. 8. Videotechnika na lyžařském kurzu. Rozbor videozáznamu řezaných a smýkaných oblouků. Individuální oprava chyb. Cvičení: 1. Technika a metodika všeobecné lyžařské průpravy. 2. Technika a metodika specializované sjezdové průpravy. 3. Technika a metodika řezaných oblouků. Vlnovka a základní řezaný oblouk. 4. Technika a metodika řezaných oblouků. Modifikované oblouky. 5. Technika a metodika řezaných oblouků. Zdokonalovací výcvik. 6. Technika a metodika smýkaných oblouků. Modifikované oblouky a základní smýkaný oblouk. 7. Technika a metodika smýkaných oblouků. Zdokonalovací výcvik. 8. Praktická zkouška z techniky řezaných a smýkaných oblouků. 9. Metodické výstupy. Nácvik techniky řezaných a smýkaných oblouků s družstvem. 10. Test z teorie lyžování.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností ve sjíždění a zatáčení na lyžích a na snowboardu nezbytných pro realizaci a organizaci lyžařských kurzů. Nutná je přihláška přes web KTV a zaplacení zálohy.
Student bude schopen předvést zkouškové požadavky instruktora lyžování (carvingový oblouk, smýkaný oblouk a metodické postupy nácviku).
Předpoklady
Zvládnutí základních lyžařských dovedností na lyžích a zvládnutí oblouku v pluhu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Přihlášky přes web KTV, platné po zaplacení zálohy. Podmínky pro absolvování: Přítomnost na teoretické a praktické výuce. Splnění požadavků teoretického a praktického testu. Splnění metodického výstupu.
Doporučená literatura
  • DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-0181-3. DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-0181-3..
  • GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001.. ISBN 80-246-0241-5.
  • PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola kročné techniky. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1997. PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola kročné techniky. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1997.. 1997.
  • PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha: Grada Publishing, 1999. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha: Grada Publishing, 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr