Předmět: Letní sportovní kurz

« Zpět
Název předmětu Letní sportovní kurz
Kód předmětu KTV/LSK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Teorie: 1. Cyklistika - technologie, technika jízdy, bezpečnost jízdy na silnici. 2. Výstroj a výzbroj pro outdoorové činnosti. 3. Pobyt v přírodě, organizace akce. 4. Orientace. 5. Multimediální výstupy. Praxe: 1. Cyklistika. 2. Lanové aktivity (slanění, lanové překážky). 3. Základy vodních sportů (jízda na kánoi, wakeboarding, paddelboarding). 4. Orientační běh. 5. Netradiční hry. 6. In-line bruslení. 7. Paddelboarding. 8. Závod v triatlonu. 9. Multimediální výstupy.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je na základě praktické realizace seznámit studenty s možnostmi a zásadami pohybových aktivit v přírodě. Zaměření kurzu je orientováno na pobyt v přírodě a na aktivity s ním spojené. Výuka je zaměřena na aktivní formy pohybu a pobytu v přírodě, sportovní aktivity, prevenci subjektivních a objektivních rizik, první pomoc, orientaci v přírodě atd. Součástí kurzu jsou i společenské a poznávací aktivity. Kurz je zaměřen na aktivity, které úzce souvisí s cílovým zaměřením studenta. Obsahem kurzu jsou teoretické přednášky a prezentace, důraz je však kladen na aktivní praktické zapojení studentů do všech jednotlivých aktivit.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Absolvování celého kurzu a všech jeho částí, splnění požadavků orientačního běhu a triatlonového závodu, absolvování cyklovýletu o délce minimálně 50 km, odevzdání multimediálních výstupů.
Doporučená literatura
  • NEUMANN, J. a kol.. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0322-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr