Předmět: Netradičnísportovní hry

« Zpět
Název předmětu Netradičnísportovní hry
Kód předmětu KTV/NSH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do problematiky, vymezení her, benefity netradičních sportovních her. 2. Ringo. Technika házení a chytání kroužku. Pravidla, rozhodování. Hra s jedním a se dvěma kroužky. 3. Frisbee. Technika ovládání disku, soutěžní disciplíny a hry. Ultimate - pravidla, rozhodování, hra. 4. Lakros. Technika ovládání míčku (házení a chytání, sbírání míčku, pohyb hráče s míčkem). Pravidla, hra. 5. Fusvolejbal. Herní činnosti jednotlivce, pravidla, hra dvojic, trojic. 6. Faustball. Herní dovednosti, pravidla, hra. 7. Kinball. Základní herní dovednosti. Pravidla - rozhodování, hra. 8. Holomajzna. Pravidla, rozhodování, hra. 9. Tchoukball. Herní dovednosti, pravidla, hra. 10. Bezkontaktní ragby. Schéma herního pohybu, pravidla, hra. 11. Brenbal. Pravidla, hra. 12. Kanjam. Herní dovednosti, pravidla, hra. 13. Famfrpál. Herní dovednosti, pravidla, hra. 14. Závěrečný turnaj.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení s pravidly, technikou a metodikou nácviku méně rozšířených sportovních her.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičení, docházka min. 80 %. Ukázkový výstup studentů na téma zadané netradiční sportovní hry v předem určený termín. Odevzdání přípravy na výstup.
Doporučená literatura
  • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.
  • SÁDEK, P., KUPR, J. Netradiční hry pro volný čas. Liberec: Technická univerzita v Liberci., 2015. ISBN 978-80-7494-254-9.
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry - základní pravidla, organizace, historie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-6201-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr