Předmět: Pálkovací sporty

« Zpět
Název předmětu Pálkovací sporty
Kód předmětu KTV/PASP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvod do pálkovacích her (rozdělení, pravidla, historie apod.). 2. Pálkovací hry - trénink základních dovedností. 3. Modifikované pálkovací hry - Brännball 4. Softball - obranné herní činnosti jednotlivce. 5. Softball - útočné herní činnosti jednotlivce 6. Softball - trénink základních dovedností, hra. 7. Softball - trénink základních dovedností, hra. 8. Softball - trénink základních dovedností, hra. 9. Softball - trénink základních dovedností, hra. 10. Softball - trénink základních dovedností, znalost pravidel, rozhodování, hra. 11. Softball - trénink základních dovedností, znalost pravidel, rozhodování, hra. 12. Softball - trénink základních dovedností, znalost pravidel, rozhodování, hra. 13. Softball - trénink základních dovedností, znalost pravidel, rozhodování, hra. 14. Zápočtová hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Cvičení
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je osvojení pravidel a organizace pálkovacích her (softballu, brannballu a baseballu), rozhodování a základní pravidla bezpečnosti, technické dovednosti v rámci herních činností jednotlivce a taktiky.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Zápočtové požadavky: Aktivní účast na výuce (80% docházka), zvládnutí herních dovedností softballu a brännballu. Přihrávka z druhé mety nadhazovačovi, chycení míče ve vnitřním a vnějším poli.
Doporučená literatura
  • SÜSS, V. Softball a baseball.. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0658-X.
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha, Grada, 2004. ISBN 80-247-0875-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr