Předmět: Plavání 2

« Zpět
Název předmětu Plavání 2
Kód předmětu KTV/PL2S
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Rjabcová Helena, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Opakování správného provedení plaveckého způsobu prsa a základních plaveckých dovedností. 2. Opakování správného provedení plaveckých způsobů znak a kraul. 3. Nezávodní plavecké způsoby - bok, znak sounož. 4. Způsoby zanoření. "Šlapání vody". Plavání pod vodou. Skok do neznámé vody. 5. Dopomoc unavenému plavci - jednotlivci, dvojice. Lovení předmětů. Zdokonalování plaveckých způsobů. 6. Nadlehčení, tažení tonoucího, vytažení z vody. Plavání přes překážky a se zátěží. 7. Vytrvalostní plavání. 8. Plavání s hendikepem (zrakovým, sluchovým,...). Specifika plavání různých skupin lidí (těhotné ženy, senioři, děti). 9. Specifika zdravotního plavání (pooperační, akutní a chronické stavy). Komplex záchrany tonoucích. 10. Vytrvalostní trénink. 11. Aplikované plavecké aktivity - aqua aerobic, vodní pólo. 12. Hry ve vodě - honičky, herní cvičení ve dvojicích, ve družstvech, v kolektivu. 13. Skoky do vody. 14. Plnění zápočtových požadavků.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na zdokonalovací plavecký výcvik, trénink vytrvalosti a záchranu tonoucích. Student se seznámí s přípravou a organizací plaveckých soutěží.
Student zvládá všechny plavecké techniky a záchranu tonoucích.
Předpoklady
Student zvládá techniku plaveckých způsobů P, K, Z a motýlkové vlnění. vstupní test: po pádu nazad schylmo uplavat 10 m pod vodou

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Nutná 80% aktivní docházka na cvičeních. Splnění praktických požadavků: 1) záchrana tonoucího plavce - záchranná akce bez plaveckých brýlí na 50 m; 2) zahájení pádem nazad schylmo uplavat 200 m plaveckým způsobem kraul a splnění limitu: muži 5:30 a ženy 6:00.
Doporučená literatura
  • COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha: Olympia 1974..
  • ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Plavání: pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 80-2464-03-41.
  • ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Didaktika plavání: vybrané kapitoly.. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4283-3.
  • DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K. Plavecký způsob prsa - 1. část. TUL, 2022. ISBN 978-80-7494-582-3.
  • DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K. Plavecký způsob prsa - 2. část. TUL, 2022. ISBN 978-80-7494-589-2.
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr