Předmět: Plavání 2

« Zpět
Název předmětu Plavání 2
Kód předmětu KTV/PLA2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rjabcová Helena, Mgr.
 • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Teorie: užité plavání, záchrana tonoucích. 2. Vstupní test: 200 m kraul. Technická kraulová cvičení . 3. Nezávodní plavecké způsoby - bok, znak sounož. Bezhlučné plavání. 4. Způsoby zanoření. "Šlapání vody". Nácvik kotoulu vpřed pro kotoulovou obrátku. 5. Plavání pod vodou. Nácvik kotoulu u stěny. Kotoulová obrátka. 6. Technická cvičení - motýlek, kraul. Skok do neznámé vody. 7. Zanoření, plavání pod vodou, lovení předmětů. 8. Dopomoc unavenému plavci - jednotlivci, dvojice. Technická kraulová cvičení. 9. Kontrolní test: 300m kraul. Kotoulová obrátka K, Z. 10. Nadlehčení, tažení tonoucího, vytažení z vody. 11. Komplex záchrany tonoucích. Vytrvalostní trénink. 12. Technická kraulová cvičení, kotoulová obrátka K, Z. 13. Test - 400m kraul. Plavání pod vodou a lovení předmětů - zápočty. 14. Komplex záchrany tonoucích - zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na zdokonalovací plavecký výcvik, trénink vytrvalosti a záchranu tonoucích. Studenti se seznámí s prvky synchronizovaného plavání a vodního póla.
Student zvládá všechny plavecké techniky a záchranu tonoucích.
Předpoklady
Student zvládá techniku všech plaveckých způsobů.
KTV/PLA1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na výuce ze 75 % (50 % účast ve vodě) - splnění praktických požadavků: - 400 m kraul v limitu muži: 8:30, ženy 9:30 - 25 m motýlek technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání - záchrana tonoucího plavce (provádí se bez plaveckých brýlí) - plavání pod hladinou s vylovením předmětu (ženy 1 ks, muži 2 ks)
Doporučená literatura
 • Pravidla plavání a dálkového plavání. 1. vyd. Praha: Český svaz plaveckých sportů, 1995..
 • BĚLKOVÁ, T., aj. Plavání - zdokonalovací plavecká výuka. Praha, NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0550-4.
 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Abeceda záchrany. Vodní záchranná služba. Praha : 1992..
 • COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha: Olympia 1974..
 • ČECHOVSKÁ, I. a MILER, T. Plavání.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
 • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..
 • MILER, T. Branně tělovýchovné aktivity. 1. vyd. Praha: SPN, 1984..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr