Předmět: Plavání 3

« Zpět
Název předmětu Plavání 3
Kód předmětu KTV/PLA3E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rjabcová Helena, Mgr.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Praktická výuka v bazénu je zaměřená na seznámení s tréninkovými metodami v plavání: 1. Souvislá a střídavá metoda - fartlek 2. Pomalý intervalový trénink 3. Rychlý intervalový trénink 4. Intervalový trénink opakovací (max intenzita) 5. Sprinty, štafety 6. Hypoxický trénink 7. Sculling, synchronizované plavání, obrátky, starty 8. Kontrolní měření (25 D), prvkový trénink 9. Záchrana tonoucího, plavání pod vodou 10. Specializovaný trénink - motýlek 11. Specializovaný trénink - znak 12. Specializovaný trénink - prsa 13. Specializovaný trénink - kraul 14. Zápočty

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení s tréninkovými metodami v plavání a na zdokonalení plavecké techniky.
Student zvládá všechny plavecké techniky a záchranu tonoucích. Má přehled a umí ve školní výuce vhodně použít různé tréninkové metody.
Předpoklady
Student zvládá techniku všech plaveckých způsobů, základní obrátky, startovní skoky a záchranu tonoucích.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Nutná 80% aktivní docházka na cvičeních. Splnění praktických plaveckých dovedností: - uplavat 100 m PZ dle platných pravidel plavání v limitu (muži 1:50, ženy 2:00); - získat kladné hodnocení techniky všech plaveckých způsobů (dle platných pravidel), startů a obrátek.
Doporučená literatura
  • COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha: Olympia 1974. COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha: Olympia 1974..
  • ČECHOVSKÁ, I. a MILER, T. Plavání. 1. vyd. Praha : Grada 2001. ISBN 80-247-9049-1..
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr