Předmět: Plavání

« Zpět
Název předmětu Plavání
Kód předmětu KTV/PLN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vstupní test: 100 m P, 50 m K a 25 m Z - technika. 2. Základní plavecké dovednosti. Technika způsobu prsa. Startovní skok, obrátka. 3. Technika plaveckého způsobu kraul, základní obrátka. Startovní skok. 4. Technika plaveckého způsobu znak, obrátka , startovní skok. 5. Zdokonalování způsobů K a Z. 6. Nácvik způsobu motýlek. Vodní pólo. 7. Plavání pod vodou a lovení předmětů. Dopomoc unavenému plavci. 8. Nezávodní plavecké způsoby. "Šlapání vody". Způsoby zanoření. 9. Záchrana tonoucích. Zdokonalování plaveckých způsobů. 10. Tréninkové metody v plavání - střídavá metoda - fartlek. 11 Tréninkové metody v plavání - intervalový trénink. 12. Tréninkové metody - opakovací trénink, štafetový trénink. 13. Plnění zápočtových požadavků. 14. Zápočty - dokončení

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na získání znalostí a praktických dovedností z plavání a organizace plaveckých soutěží.
Student bude schopen správného technického provedení plaveckých disciplín.
Předpoklady
Student je plavec.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na praktické výuce (75 %) včasné odevzdání seminární práce (návrh rozpisu plavecké soutěže) splnění výkonnostních limitů: muži 50m K - 0:50, 50m Z - 1:05, 200m VZ - 4:45 ženy 50m K - 1:00, 50m Z - 1:15, 200m VZ - 5:15
Doporučená literatura
  • Čechovská, I. a Miler, T. Plavání. Praha, Grada, 2001. ISBN 80-47-9049-1.
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr