Předmět: Praxe souvislá

« Zpět
Název předmětu Praxe souvislá
Kód předmětu KTV/PRXS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Každý student se spolupodílí na organizací akcí zastřešených KTV FP TU v Liberci (úvodní soustředění, kurzy, plesy, sportovní soutěže apod.). Časová dotace je stanovena na 3 dny (24 hod.). Konkrétně 2 dny přímá praxe + 1 den příprava. Akce musí být předem nahlášena a schválena vyučujícím. Student vypracuje závěrečnou zprávu o akci. 2. Student realizuje praxi ve vybrané organizaci se zaměřením na volný čas. Časová dotace je stanovena na 5 dní (40 hod.). Zaměřením praxe by mělo být organizace a vedení realizovaných akcí. Praxe musí být předem nahlášena a schválena vyučujícím. Student vypracuje závěrečnou zprávu o akci a předloží hodnocení praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Souvislá praxe je zaměřena na získání zkušeností v institucích, které se zaměřují na nabídku volnočasových aktivit. Jde zejména o domy dětí a mládeže, volnočasová centra, fitnescentra, apod.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Zájem studenta o prováděnou činnost. Vztah k volnočasovým aktivitám.
KTV/PRXP

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Podmínkou získání zápočtu je připravit, konzultovat a realizovat praxi ve vybrané organizaci se zaměřením na volný čas.Časová dotace je stanovena na 5 dní (40 hod.). Student se spolupodílí na organizací akcí zastřešených KTV FP TU v Liberci. Časová dotace je stanovena na 3 dny (24 hod.). Akce musí být předem nahlášené a schválené vyučujícím. Student vypracuje závěrečné zprávy o akcích.
Doporučená literatura
  • Časopis Těl. Vých. a Sport Mlád.: posledních 5 ročníků..
  • TILINGER, P. a kol. Odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha, UK FTVS, 1994..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr