Předmět: Raketové sporty

« Zpět
Název předmětu Raketové sporty
Kód předmětu KTV/RSE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
  • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
1. Stolní tenis (cvičení 1-7). Charakteristika, vznik a vývoj stolního tenisu, pravidla. 2. Pohybová technika: střeh, práce nohou při úderech, pohyb paže. 3. Úderová technika: držení pálky, podání, základní přímé údery. 4. Úderová technika: základní přímé údery, lift, drajv. Hra. 5. Úderová technika: lift, drajv, topspin. Hra. 6. Úderová technika: varianty topspinu, smeč. Hra. 7. Úderová technika: šlajs, čop, náraz. Hra. 8. Badminton (cvičení 8-14). Charakteristika badmintonu, pravidla. 9. Technika hry, nácvik herních činností. Biomechanické poznatky. Pohyb hráče po hřišti. 10. Nácvik a zdokonalování forhendu (lob, drajv, kraťas a smeč). Hra. 11. Nácvik a zdokonalování bekhendu (lob, drajv a kraťas). Hra. 12. Nácvik spodního forhendu a bekhendu. Hra. 13. Nácvik kombinace jednotlivých základních úderů. Hra. 14. Nácvik a zdokonalování krátkých a vysokých podání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Demonstrace dovedností studentů
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty se základní charakteristikou badmintonu, stolního tenisu, tenisu a squashe (technika, pravidla, organizace soutěží) a se základními pohybovými dovednostmi příslušné hry.
Student bude schopen správného technického provedení dovedností raketových sportů. Student získá odborné kompetence pro realizaci hry a rozhodování v raketových sportech.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva tělesné výchovy. Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta

Zápočtové požadavky: Aktivní účast na cvičeních, zápočtová písemná práce zaměřená na historii, obsah, pravidla a herní systémy stolního tenisu a badmintonu.
Doporučená literatura
  • HÝBNER, J., aj. Stolní tenis : Učební texty pro školení trenérů IV. třídy. 1. vyd. Praha : ČÚV ČSTV, 1984a..
  • LEKIČ, M. Učebnice tenisu. Praha : T/Production, 1997.
  • MENDREK,T. Badminton, technika, trenink, výběr z pravidel. Praha : Grada, 2003..
  • MIŠÍČKOVÁ, L. Stolní tenis. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3363-0.
  • SUSS, V. Squash. Praha : Grada, 2003..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr