Předmět: Sportovní lezení a bouldering

« Zpět
Název předmětu Sportovní lezení a bouldering
Kód předmětu KTV/SLB
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Karešová Eliška, Mgr.
  • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
1. Bouldering - bouldrování v různých profilech. 2. Bouldering - hrací formy tréninku (přidávání kroků, lezení vybraných boulderů, nácvik dynamických pohybů a skoků). 3. Bouldering - vymýšlení boulderů, stavba boulderů. 4. Bouldering - trénink maximální síly. 5. Bouldering - trénink silové vytrvalosti. 6. Bouldering - trénink na specifických i nespecifických lezeckých prostředcích. 7. Bouldering - závodní styl tréninku. 8. Lezení s lanem - spolupráce lezce a jističe. 9. Lezení s lanem - trénink vytrvalosti, nácvik cvakání expresek, nácvik jištění prvolezce. 10. Lezení s lanem - metodika pádů do lana. 11. Lezení s lanem - lezení stylem PP se záměrným odskokem do lana, nácvik jištění prvolezce. 12. Lezení s lanem - lezení stylem PP, krokování cest stylem TR. 13. Lezení s lanem - praktický zápočtový test. 14. Lezení s lanem - rezervní hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na prohloubení lezeckých vědomostí a dovedností (lezecký pohyb, spolupráce lezce a jističe, manipulace s lezeckým materiálem). Absolventi předmětu budou schopni lézt stylem "on sight" v lezeckých centrech a budou mít základní představu o lezeckém tréninku.
Absolventi předmětu budou schopni lézt stylem "on sight" v lezeckých centrech a budou mít základní představu o lezeckém tréninku.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.
KTV/HOR
----- nebo -----
KTV/LZB
----- nebo -----
KTV/ZLB

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na výuce (80% docházka), přelezení cesty obtížnosti 5b stylem PP. Kontrolovaný pád prvolezce a zachycení pádu prvolezce.
Doporučená literatura
  • HORST, E. J. How to climb 5.12: A Falcon Guide.. Lanham: Rowman & Littlefield, 2012. ISBN 978-0-7627-7029-8.
  • KAREŠOVÁ, E. Metodický materiál pro výuku sportovního lezení. Liberec, 2012.
  • VOMÁČKO, L., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-2174-3.
  • WINTER, S. Sportovní lezení. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-7232-294-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr