Předmět: Supervize odborné praxe 1

« Zpět
Název předmětu Supervize odborné praxe 1
Kód předmětu KTV/SOP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základními pojmy: supervize, intervize, autosupervize, supervizor, supervidovaný. 2. Cíle a úkoly supervize, metody a formy supervize. 3. Etické zásady a principy supervize, rizika a hranice supervize. 4. Prezentace problematiky předmětu Odborná praxe 2. Skupinová diskuse na téma: přínos supervize pro sportovní a volnočasovou činnost. 5. Supervize Odborné praxe 1 (individuální představení pracovišť a průběhu činnosti, diskuse). 6. Supervize Odborné praxe 1 (individuální představení pracovišť a průběhu činnosti, diskuse). 7. Vyhodnocení supervize Odborné praxe 1.

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální konzultace, Seminář
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Supervize odborné praxe navazuje na získané praktické zkušenosti. Studenti se naučí přijímat a chápat supervizi jako způsob korekce svého profesionálního a profesního chování a jako nástroj svého osobního i profesního růstu. Předmět koresponduje s předmětem Odborná praxe 1.
Studenti se naučí přijímat a chápat supervizi jako způsob korekce svého profesionálního a profesního chování a jako nástroj svého osobního i profesního růstu.
Předpoklady
Korekvizita: Odborná praxe 1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Minimálně 80% účast na výuce. Představení odborné praxe realizované studentem formou prezentace v zadaný termín. Analýza výkonů studenta. Evaluace odborné praxe.
Doporučená literatura
 • BAŠTECKÁ, B. Týmová supervize.. Praha: Portál., 2015. ISBN 978-80-262-0940-9.
 • BROŽA, J. Supervize v adiktologické praxi. Praha: Triton, 2009. ISBN 80-7387-209-0.
 • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-687-4.
 • HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-532-1.
 • HAWKINGS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích.. Praha: Portál., 2016. ISBN 978-80-262-0987-4.
 • ŠIMEK, A. Supervize - kazuistiky. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-496-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr