Předmět: Supervize odborné praxe 2

« Zpět
Název předmětu Supervize odborné praxe 2
Kód předmětu KTV/SOP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Supervize v kontextu sportovních a volnočasových organizací. 2. Příbuzné metody a techniky využitelné ve sportovních a volnočasových organizacích (poradenství, koučink, mentoring, facilitace apod.). 3. Supervize Odborných praxí 2 (individuální představení pracovišť a průběhu praktické činnosti, diskuse). 4. Supervize Odborných praxí 2 (individuální představení pracovišť a průběhu praktické činnosti, diskuse). 5. Supervize Odborných praxí 2 (individuální představení pracovišť a průběhu praktické činnosti, diskuse). 6. Vyhodnocení supervizí Odborných praxí 2. 7. Prezentace předmětu Odborné praxe 3, rozdělení, náplně.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová konzultace, Individuální konzultace
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 35 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Supervize odborné praxe navazuje na získané praktické zkušenosti. Předmět koresponduje s předmětem Odborná praxe 2.
Studenti se naučí přijímat a chápat supervizi jako způsob korekce svého profesionálního a profesního chování a jako nástroj svého osobního i profesního růstu.
Předpoklady
Korekvizita: Odborná praxe 2

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Minimálně 80% účast na výuce. Představení odborné praxe realizované studentem formou prezentace v zadaný termín. Analýza výkonů studenta. Evaluace odborné praxe.
Doporučená literatura
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-687-4.
  • HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-532-1.
  • HAWKINGS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích.. Praha: Portál., 2016. ISBN 978-80-262-0987-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr