Předmět: Supervize odborné praxe 3

« Zpět
Název předmětu Supervize odborné praxe 3
Kód předmětu KTV/SOP3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vyhodnocení zařazení studentů na Odborné praxe 3. 2. Vyhodnocení cílů Odborné praxe 3 (Cíl 1. a Cíl 2.). 3. Supervize Odborných praxí 3 (individuální představení pracovišť a průběhu praktické činnosti během plnění Cíle 2, diskuse). 4. Supervize Odborných praxí 3 (individuální představení pracovišť a průběhu praktické činnosti během plnění Cíle 2, diskuse). 5. Supervize Odborných praxí 3 (individuální představení pracovišť a průběhu praktické činnosti během plnění Cíle 1, diskuse). 6. Prezentace portfolií studentů. 7. Prezentace portfolií studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální konzultace
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 46 hodin za semestr
Výstupy z učení
Supervize odborné praxe navazuje na získané praktické zkušenosti. Studenti se naučí přijímat a chápat supervizi jako způsob korekce svého profesionálního a profesního chování a jako nástroj svého osobního i profesního růstu. Předmět koresponduje s předmětem Odborná praxe 3.
Studenti se naučí přijímat a chápat supervizi jako způsob korekce svého profesionálního a profesního chování a jako nástroj svého osobního i profesního růstu.
Předpoklady
Korekvizita: Odborná praxe 3

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Minimálně 80% účast na výuce. Představení odborné praxe realizované studentem formou prezentace v zadaný termín. Analýza výkonů studenta. Evaluace odborné praxe.
Doporučená literatura
  • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-687-4.
  • HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-532-1.
  • HAWKINGS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích.. Praha: Portál., 2016. ISBN 978-80-262-0987-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr