Předmět: Sportovní a pohybové hry 1

« Zpět
Název předmětu Sportovní a pohybové hry 1
Kód předmětu KTV/SPH1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika, vznik a vývoj volejbalu, historie v ČR, úspěchy českých družstev. 2. Pravidla volejbalu,specifika pravidel volejbalu ve školní tělesné výchově. 3. Rozdělení herních činností jednotlivce (obranné, útočné) a herních kombinací (útočné, obranné). 4. Nácvik HČJ - podání, cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průpravných cvičení. 5. Nácvik HČJ - odbití obouruč vrchem- nahrávka,cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průp. cvičení. 6. Nácvik HČJ - odbití obouruč spodem- přihrávka,cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průp. cvičení. 7. Nácvik HČJ - smečování- cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průp. cvičení. 8. Nácvik HČJ - blokování- cvičení, odstranění základních nedostatků, návrhy průp. cvičení. 9. Průpravné hry pro volejbal ve školní tělesné výchově. 10. Herní systémy- každý střední nahrává, hra v TJ,rozhodování. 11. Herní systémy- se dvěma nahrávači, hra v TJ, rozhodování. 12. Herní kombinace (obranné, útočné) 13. Plnění zápočtových požadavků, praktické dovednosti 14. Plnění zápočtových požadavků, písemný test.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií volejbalu, jeho pravidly a s praktickými znalostmi herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémů ve volejbale.
Student bude schopen vést výuku sportovních her (volejbalu) dle správného metodického postupu. Dále bude schopen zorganizovat turnaj ve volejbale včetně jeho rozhodování.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

1) Účast na výuce (povolené 2 absence za semestr) 2) Test z pravidel, historie, základů rozhodování, organizace turnaje ve volejbale (na splnění nutné 70 %) 3) Praktický výstup ze základních herních činností jednotlivce: - odbití obouruč vrchem - na vzdálenost útočných čar proti sobě přes síť musí studenti ve dvojici provést 20 odbití bez přerušení a změny odbití https://www.youtube.com/watch?v=0YhJrBPNYFQ&t=21s - odbití obouruč spodem - na vzdálenost útočných čar proti sobě přes síť musí studenti ve dvojici provést 20 odbití bez přerušení a změny odbití https://www.youtube.com/watch?v=9-vdcwZBPb4 - podání spodem - student musí dát 4 z 5 úspěšná podání spodem dle pravidel volejbalu https://www.youtube.com/watch?v=dYV4oUhFIVU - podání vrchem - student musí dát 3 z 5 úspěšná podání spodem dle pravidel volejbalu https://www.youtube.com/watch?v=lg9RgcDiFgs - herní kombinace - student ve dvojici provádí přihrávku, nahrávku a útočný úder https://www.youtube.com/watch?v=Yg-bHAD6gUk
Doporučená literatura
  • HANZELKA, R.:. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu, ČVS, 2001.
  • HANZELKA, R. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu : ČVS, 2001. HANZELKA, R. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu : ČVS, 2001..
  • KAPLAN, O.:. Odbíjená - Teorie a didaktika. Praha, UK, 1987..
  • KAPLAN, O. Volejbal. 1. vyd. Praha : Grada, 1999..
  • Mezinárodní pravidla volejbalu. Mezinárodní pravidla volejbalu..
  • NYKODÝM, J. - et., kol. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita : FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr