Předmět: Sportovní a pohybové hry 2

« Zpět
Název předmětu Sportovní a pohybové hry 2
Kód předmětu KTV/SPH2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. úvodní hodina 2. historie a pravidla basketbalu 3. driblink 4. přihrávka 5. střelba 6. opakování předešlé problematiky 7. doskakování 8. clonění 9. blokování 10. opakování předešlé problematiky 11. rozhodování utkání 12. organizace turnaje 13. zápas 14. plnění zápočtových požadavků

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na teoretické i praktické zvládnutí učiva basketbalu. Jedná se především o herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy a pravidla basketbalu. Součástí výuky je i rozhodování.
Student bude schopen vést výuku sportovních her (basketbalu) dle správného metodického postupu. Dále bude schopen zorganizovat turnaj v basketbalu včetně jeho rozhodování.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

1) Účast na výuce (povolené 2 absence za semestr) 2) Test z pravidel, historie, základů rozhodování, organizace turnaje v basketbalu (na splnění nutné 70 %, je povolena jedna oprava testu) 3) Praktický výstup ze základních herních činností jednotlivce: - střelba trestných hodů https://www.youtube.com/watch?v=pd-lTToPDqo - opakované dvojtakty https://www.youtube.com/watch?v=cX0Hd4v8hoo&t=6s Student má 10 pokusů na střelbu trestných hodů a 5 dvojtaktů z pravé a 5 dvojtaktů z levé strany. Z celkového počtu 20 pokusů musí být 13 úspěšných. V průběhu zápočtové hodiny má student jeden řádný pokus a jeden opravný.
Doporučená literatura
  • DOBRÝ, L., VELENSKÝ, E. Košíková (teorie a didaktika). Praha : SPN, 1987.
  • NYKODÝM, J. - et., kol. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita : FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4..
  • VELENSKÝ, E. a kol. Basketbal. 2. vyd. Praha : Olympia, 1987..
  • VELENSKÝ, M. Basketbal - základní program aplikace útočných a obranných činností. Praha : Svoboda, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr