Předmět: Sportovní a pohybové hry 3

« Zpět
Název předmětu Sportovní a pohybové hry 3
Kód předmětu KTV/SPH3E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Historie a pravidla fotbalu 2. Seznámení a ovládání míče 3. HČJ - vedení míče 4. HČJ - přihrávka 5. HČJ - zpracování míče 6. HČJ - střelba 7. HČJ - činnosti brankáře 8. HČJ - obehrání protihráče 9. Rozhodování utkání 10. Herní systémy a kombinace 11. Opakování HČJ 12. Zápas 13. Test z pravidel a historie utkání 14. Test pohybových dovedností

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií (historie, pravidla, vybavení apod.) a praktickými dovednostmi (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy) fotbalu.
Studenti získají teoretické znalosti o fotbale a budou schopni správného technického provedení fotbalových dovedností. Získají odborné kompetence pro realizaci této sportovní hry.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

1) Aktivní účast na výuce (80% docházka) 2) Metodický výstup 3) Test teoretických znalostí (historie, pravidla a všeobecný přehled) 4) Test praktických dovedností Manipulace s míčem (https://www.youtube.com/watch?v=HKo8UfGStcc) Vedení míče (https://www.youtube.com/watch?v=XpMTw7qjCls) Přihrávání (https://www.youtube.com/watch?v=9EKvtrimPRM) Střelba (https://www.youtube.com/watch?v=VARrPgZezDc)
Doporučená literatura
  • HORA,J., aj. Pravidla fotbalu. 1. vyd. Praha : Olympia, 1999. ISBN 80-7033-571-8..
  • JEŘÁBEK, L. Český a československý fotbal. Praha : Grada, 2007.. ISBN 978-80-247--1656-.
  • KOLLATH, E. Fotbal - technika a taktika hry. Praha : Grada, 2008.. ISBN 80-247-1337.
  • MASOPUST, J. a MAGNUSEK, J. Fotbalový slabikář. 1. vyd. Rožnov p. R. : FB TRADE, 1999. ISBN 80-900031-4-1..
  • NYKODÝM, J. et. kol. Teorie a didaktika sportovních her.. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4042-4.
  • VOTÍK, J. Fotbalová cvičení a hry. Praha : Grada, 2005.. ISBN 80-247-0925.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr