Předmět: Sportovní a pohybové hry 3

« Zpět
Název předmětu Sportovní a pohybové hry 3
Kód předmětu KTV/SPH3E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Králíček Ondřej, Mgr.
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Historie a pravidla fotbalu 2. Seznámení a ovládání míče 3. HČJ - vedení míče 4. HČJ - přihrávka 5. HČJ - zpracování míče 6. HČJ - střelba 7. HČJ - činnosti brankáře 8. HČJ - obehrání protihráče 9. Rozhodování utkání 10. Herní systémy a kombinace 11. Opakování HČJ 12. Zápas 13. Test z pravidel a historie 14. Test pohybových dovedností

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií (historie, pravidla, vybavení apod.) a praktickými dovednostmi (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy) fotbalu.
Studenti získají teoretické znalosti o fotbale a budou schopni správného technického provedení fotbalových dovedností. Získají odborné kompetence pro realizaci této sportovní hry.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

1) Aktivní účast na výuce (80% docházka) 2) Metodický výstup 3) Test teoretických znalostí (historie, pravidla a všeobecný přehled) 4) Test praktických dovedností Manipulace s míčem (https://www.youtube.com/watch?v=HKo8UfGStcc) Vedení míče (https://www.youtube.com/watch?v=XpMTw7qjCls) Přihrávání (https://www.youtube.com/watch?v=9EKvtrimPRM) Střelba (https://www.youtube.com/watch?v=VARrPgZezDc)
Doporučená literatura
  • FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY. Pravidla fotbalu. Praha: Olympia, 2022. ISBN 978-80-7376-647-4.
  • JEŘÁBEK, L. Český a československý fotbal. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1656-5.
  • KOLLATH, E. Fotbal: technika a taktika hry. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-247-1336-5.
  • VOTÍK, J. Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0925-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr