Předmět: Turistika a sporty v přírodě

« Zpět
Název předmětu Turistika a sporty v přírodě
Kód předmětu KTV/TSP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Teorie: 1. Cyklistika - technologie, technika jízdy, bezpečnost jízdy na silnici. Základy bezpečnosti jízdy ve skupině. Rozdíly mezi - silničním, horským, trekovým kolem . 2. Orientační běh - základy topografie, didaktika výuky na ZŠ, příprava závodů, pravidla závodů. 3. Pohybové aktivity v přírodě (turistika, cvičení a hry v přírodě). 4. Vodní lyžování a wakeboarding 5. Vodáctví Praktická cvičení : 1. Základy orientace (práce s mapou v terénu, azimuty, závod dvojic, závod jednotlivců, cyklistický OZ, závod jednotlivců OB). 2. Cvičení a hry v přírodě (malé hry, rozehřívací, bojové a málo strukturované hry, hry s ekologickým zaměřením, překážková přírodní stezka, práce s lanem, lanové dráhy) 3. Kanoistika (základy techniky, metodika nácviku) 4. Cyklistika - (technologie, údržba kol, jízda zručnosti, vyjížďky ve skupině, cykl. výlet) 5. Pěší turistika 6. Wakeboarding a vodní lyžování

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurzy jsou zaměřeny na sportovní aktivity v přírodě, vhodné pro děti pubescentního věku. Zaměření letního kurzu - hry, orientace a cvičení v přírodě, lanové techniky, kanoistika, cykloturistika apod.
Studenti budou schopni provádět a organizovat sportovní aktivity v přírodě.
Předpoklady
Zvládnutí základních dovedností souvisejících s pobytem v přírodě.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- absolvování kurzu v plném rozsahu - absolvování závodu v OB (musí být nalezeny všechny kontroly a závod splnit do časového limitu) - vypracování a předvedení metodického výstupu na zadané téma týkající se obsahu kurzu
Doporučená literatura
  • BOŠTÍKOVÁ, S. BOŠTÍKOVÁ, S. Vysokohorská turistika. Praha : Grada, 2004..
  • CIHLÁŘ, J. Cyklistika pro každého. Praha : Olympia, 1991..
  • DOLEŽAL, T. Základy kanoistiky a vodní turistiky. Praha : UK, 1991..
  • HANUŠ, R., JIRÁSEK, I. Výchova v přírodě. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava,1996..
  • HANUŠ, R. Lanové a překážkové dráhy. Praha : Portál, 2001..
  • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 2000..
  • NEUMANN, J. aj. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. ISBN-80-7178-391-9..
  • VYŠKOVSKÝ, J. a kol. Turistika . Brno : MU, 1992..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr