Předmět: Úpoly

« Zpět
Název předmětu Úpoly
Kód předmětu KTV/UPL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Králíček Ondřej, Bc.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy. Charakteristika, historie, systematika obsahu a základní dělení úpolů. Organizace cvičení. 2. Základní obratnost, prvky pohybu v sebeobraně. Průpravné úpoly, úpolové hry. Taktika sebeobrany. 3. Úchopy, vyprošťování z úchopů. 4. Škrcení, obrana proti škrcení. 5. Páky, obrana proti páčení. 6. Údery, obrana proti úderům. 7. Boj v postoji, taktika boje v postoji 8. Boj na zemi, taktika boje na zemi. 9. Obrana proti ozbrojenému útočníkovi (pistole, nůž, hůl). 10. Přehozy, porazy a strhy. 11. Citlivá místa na lidském těle. 12. Obrana proti současnému útoku více útočníků, pomoc napadenému. 13. Vybrané prvky profesní sebeobrany. 14. Didaktické výstupy studentů. Při výuce je kladen důraz na didaktiku výuky uvedených úpolových dovedností.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na demonstraci principů vyučování úpolových aktivit při současném osvojení příslušných pohybových dovedností. Student po absolvování předmětu získá teoretické znalosti z teorie a didaktiky úpolů a bude schopen předvést základní pohybové dovednosti.

Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Účast na cvičeních. Předvedení nácviku vybraných pohybových dovedností.
Doporučená literatura
  • Fojtík, I. Úpoly ve školní tělesné výchobě I.. Praha: Univezita Karlova, 1984.
  • FOJTÍK, I. Úpoly ve školní tělesné výchově II.. Praha: Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-7066-258-1.
  • NÁCHODSKÝ, Z. Učebnice sebeobrany pro každého. Praha: Futura, 1992. ISBN 80-85523-01-09.
  • REGULI, Z. - ĎURECH, M. - VÍT, M. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4318-3.
  • SLAŽANSKÝ, T. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-123-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr