Předmět: Pohybová výchova a gymnastika 2

« Zpět
Název předmětu Pohybová výchova a gymnastika 2
Kód předmětu KTV/VG2K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Doležalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Video - gymnastické průpravy, druhy rozcvičení 2. Gymnastická průprava, zpevňování , metodika - nácviku kotoulu vpřed a vzad 3. Akrobacie - průprava na stoj na rukou a metodický nácvik, přeskok - odrazová průprava 4. Přeskok - doskoková průprava, nácvik skrčky na švédské bedně, Akrobacie - kotouly vpřed i vzad z různých výchozích poloh,Trampolína - metodický nácvik přímých skoků 5. Akrobacie - průprava stoje na rukou,nácvik gymnastických skoků, Hrazda - svisy, průvleky, náskok do vzporu, seskok zákmihem 6. Přeskok - skrčka přes kozu nácvik dopomoci, Kruhy -komíhání ve visu, svis střemhlav, svis vznesmo, Trampolína - nácvik skoků s obraty 7. Hrazda - metodika a nácvik výmyku, Akrobacie - metodika přemetu stranou,nácvik obratu jednonož, gymnastické skoky 8. Kruhy - houpání odrazem střídnonož, obraty u předhupu a záhupu, Lavičky - chůze,přeskoky, obraty ve dřepu, ve výponu - rozvoj rovnováhy 9. Kladina - náskok do vzporu dřepmo, přímý seskok , Akrobacie - metodika stoje na rukou a kotoulu vpřed, přemetový poskok , Přeskok - nácvik roznožky 10. Akrobacie - metodika přemetu stranou,dopomoc, Kladina - chůze,rovnovážná poloha,obrat jednonož, Hrazda - metodika toče jízdmo vpřed,spád závěsem v podkolení a vzepření do vzporu jízdmo 11. Kladina - metodika a nácvik kotoulu vpřed, dálkový skok, Akrobacie - přemety stranou z přemetového poskoku,obměny kotoulů vpřed i vzad, Hrazda - metodika podmetu. 12. Trampolína - metodika kotoulu letmo, Přeskok: skrčka,roznožka,dopomoc. Hrazda - metodika a nácvik toče jízdmo vpřed 13. Akrobacie nácvik sestavy - povinné tvary - kotoul vpřed, vzad ,stoj na rukou, přemet stranou,2 gymnastické skoky, Hrazda - nácvik sestavy - výmyk, průvleky, spád závěsem v podkolení do vzporu, podmet. Přeskok- skrčka, roznožka, Šplh na laně, tyči. 14. Zápočty - akrobacie, přeskok, hrazda, trampolína,šplh.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností a vědomostí z hlediska metodiky a didaktiky gymnastického učiva a aplikace učiva na 1. stupeň ZŠ. Praktické osvojení dopomoci a záchrany ve výuce z hlediska bezpečnosti žáků. Gymnastické názvosloví. Gymnastické průpravy.
Student získá odborné kompetence pro výuku gymnastiky na 1. stupni základní školy.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test

Seminární práce: zpracování rozcvičky - grafický záznam Zvládnutí gymnastických dovedností: akrobacie, hrazda, přeskok přes kozu /120 cm/, trampolína
Doporučená literatura
 • ZÍTKO, M. Kompenzační cvičení, Praha: NS SVOBODA, 1998. ISBN 80-205-0529-6.
 • APPELT, K.,HORÁKOVÁ, D. Názvosloví pro cvičitele. Praha : Olympia.
 • KOS, B.WÁLOVÁ, Z. Kondiční gymnastika. Praha : FTVS UK,1985..
 • KUBIČKA, J. a kol. Vybrané kapitoly z teorie gymnastiky. Praha : 1993..
 • PETR, O.SVATOŇ, V. Didaktika gymnastiky ve školní tělesné výchově. Praha : SPN, 1985..
 • SVATOŇ, V. Gymnastika metodicky a hrou. Olomouc : Hanex, 1992..
 • ZÍTKO, M. Skoky z malé trampolíny. Praha : ČASPV, 1997. ISBN 80-902509-1-..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr