Předmět: Výživa ve zdravém životním stylu

« Zpět
Název předmětu Výživa ve zdravém životním stylu
Kód předmětu KTV/VZZS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
  • Bubílková Barbora, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní terminologie, historie a význam výživy pro zdraví i sportovní výkonnost. 2. Makronutrienty ve výživě (proteiny, sacharidy a lipidy). 3. Mikronutrienty ve výživě (minerální látky a vitaminy). 4. Výživová doporučení, patofyziologie výživy (problematiky nadvýživy a podvýživy). 5. Alternativní způsoby stravování (vegetariánství, veganství, vitariánství apod.). 6. Výživa ve sportu a aktivním životním stylu (včetně suplementace). 7. Nutriční strategie (v prevenci nadváhy a obezity, pro rozdílná sportovní zaměření apod.). Cvičení: 1. Stravovací zvyklosti. 2. Mýty ve výživě. 3. Antioxidanty. 4. Výživová pyramida. 5. Makrobiotická strava. 6. Výživa v tréninkovém procesu. 7. Nutriční strategie v praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními složkami zdravé výživy a racionálním stravováním zejména s ohledem na sportovní oblast.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Nejsou vyžadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Zápočtové požadavky: Účast na cvičeních, odevzdání dílčích úkolů, zápočtová písemka. Zkouškové požadavky: ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • CLARK, N. Sportovní výživa. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-9470-9.
  • DLOUHÁ, R. Výživa. 1. vydání. Praha : UK, 1998.
  • KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3433-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr