Předmět: Zdravotní tělesná výchova 1

« Zpět
Název předmětu Zdravotní tělesná výchova 1
Kód předmětu KTV/ZD1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Bajzíková Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Oslabení hybného systému. Vzpřímené držení těla. Výběr cvičebních tvarů pro ovlivňování vzpřímeného držení těla v základních polohách. 2. Svalové dysbalance. Zásady a výběr cvičebních tvarů pro uvolňování a protahování. Zásady a výběr cvičebních tvarů pro posilování. 3. Aplikace dechových cvičení. Rozdělení dechových cvičení. 4. Vliv poloh na dýchání. Výběr cvičebních tvarů pro rozvíjení bráničního a hrudního dýchání. 5. Aplikace relaxačních cvičení. Nácvik relaxace po předchozím protažení, nácvik lokální, celkové a diferencované relaxace. 6. Vadné držení těla. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání kyfotického držení těla a plochých zad - pouze s vlastním tělem, se cvičebními pomůckami. 7. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání hyperlordotického držení těla - pouze s vlastním tělem, se cvičebními pomůckami. 8. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání skoliotického držení těla - pouze s vlastním tělem, se cvičebními pomůckami. 9. Ortopedické vady dolních končetin. Cvičení při funkčním oslabení kyčelního kloubu, vbočená a vybočená kolena, plochá noha - pouze s vlastním tělem, se cvičebními pomůckami. 10. Gynekologická oslabení v období dospívání a vhodná cvičení pro podporu přirozeného pohlavního vývoje. 11. Oslabení smyslová - cvičení při oslabení zraku a sluchu. 12. Neuropsychická oslabení - cvičební jednotky: pouze s vlastním tělem, se cvičebními pomůckami. 13. Cvičení při metabolických oslabení. 14. Cvičební jednotka pro kardiovaskulární oslabení - pouze s vlastním tělem, se cvičebními pomůckami.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou a metodickými postupy při korekci jednotlivých druhů oslabení: např. hybného systému, respiračního a kardiovaskulárního systému.Dechová a relaxační cvičení. Svalová nerovnováha. Průběh cvičební jednotky.
Student získá odborné kompetence pro vyučování zdravotní tělesné výchovy.
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní účast na výuce - 80% docházka, odevzdání a schválení seminární práce.
Doporučená literatura
  • ČERMÁK, J. aj. Záda už mě nebolí. Praha: Svojtka a Vašut, 1992. ISBN 80-85521.
  • HÁLKOVÁ, J. Zdravotní tělesná výchova, 1. část. Praha: ČASPV, 2001.
  • HOŠKOVÁ, Bl. a M. MATOUŠOVÁ. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1392-5.
  • HOŠKOVÁ, Bl. Vademecum: Zdravotní Tv (druhy oslabení).. UK PRAHA, 2012. ISBN 978-80-246-2137-1.
  • KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví.. Galén, 2011. ISBN 9788072627127.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr