Předmět: Základy lezení a boulderingu

« Zpět
Název předmětu Základy lezení a boulderingu
Kód předmětu KTV/ZLB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antoš Radim, Mgr.
  • Karešová Eliška, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod, úkoly výuky a cíle, zápočtové požadavky, pojem sportovní lezení a jeho historie. 2. Soutěžní lezení - historie, systém závodů, disciplíny, klasifikační tabulka obtížností, lezecké styly. 3. Bouldering - pravidla, specifika, zapojení svalových skupin, nejčastější zranění. 4. Bouldering - video ukázky. 5. Lezení na obtížnost - pravidla, specifika, lezecké pojmy (partner-check apod.), biomechanika. 6. Lezení na obtížnost - video ukázka, nejčastější chyby v bezpečnosti na lezeckých stěnách. 7. Zápočtový test. Cvičení: 1. Bouldering - zápočtové požadavky, základní aspekty zdravého a efektivního pohybu, odskoky, základní lezecké pozice a přesuny z nich. 2. Bouldering - no handy, lezení v položeném a kolmém profilu, typy chytů, typy úchopů. 3. Bouldering - lezení v převislém profilu, dynamický pohyb a skoky. 4. Bouldering - vymýšlení bouldrů, přelezy a korekce chyb. 5. Bouldering - specifické i nespecifícké prostředky a jejich využití v praxi, boulderingové hry. 6. Lezení - spolupráce lezce a jističe - komunikace, základy jištění, navazování, houpání. 7. Lezení - houpání, odskoky do lana (TR), jištění (TR). 8. Lezení - lezení na rychlost. 9. Lezení - slézání cest, manipulace s expreskami. 10. Lezení - krokování cest. 11. Bouldering - trénink dovedností. 12. Zápočty plus trénink na stěně. 13. Zápočty plus trénink boulderingu. 14. Zápočtová hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení studentů s boulderingem (rozvoj pohybových dovedností a schopností) a s lezením na umělé stěně (osvojení si dovedností lezce a jističe).
Absolventi předmětu budou schopni samostatně navštěvovat lezecká centra a využít uvedené poznatky ve své praxi.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní docházka 75 %, praktické zvládnutí základních boulderingových dovedností, přelezení obtížnosti 5c (TR), zápočtový test.
Doporučená literatura
  • BALÁŠ, J. Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3361-9.
  • GILES, L. V., RHODES, E. C., TAUNTON, J. E. The Physiology of Rock Climbing. Sports Medicine.
  • HORST, E. J. Training for Climbing. Guilford: Globe Peqout, 2008. ISBN 978-07-6274-692-7.
  • VOMÁČKO, L., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-2174-3.
  • WINTER, S. Sportovní lezení. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-7232-294-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr