Předmět: Základy pohybových forem

« Zpět
Název předmětu Základy pohybových forem
Kód předmětu KTV/ZPF
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní terminologie a základní dělení moderních pohybových forem. 2. Historie a vývoj pohybových forem. 3. Sportovní vybavení. 4. Vliv pohybových forem na zdraví člověka. 5. Soutěže a rekreační i vrcholové akce. 6. Výběr správné hudby. 7. Prezentace seminární práce. Cvičení: 1. Aerobik. 2. Stepaerobik. 3. P-class; Bodybuilding. 4. TRX. 5. Jóga. 6. Powerjóga. 7. Outdoor fitness. 8. Fitball + Bosu. 9. Pilates, cvičení s overbally. 10. Taebo, kickboxaerobic. 11. Kruhový trénink/kondiční posilování. 12. Jumping + Zumba. 13. Spinning. 14. Praktické zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Cvičení
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na teoretické seznámení a následné praktické využití moderních pohybových forem jako jednoho z prvků aktivního životního stylu. Studenti se seznámí s pravidly stavby cvičební lekce, vhodného výběru hudby, použitého cvičebního názvosloví a základů techniky.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičeních (80% docházka), odevzdání seminární práce, praktický zápočet.
Doporučená literatura
  • BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-0948-2.
  • CLÉMENCEAU, J. P., DELAVIER, F. Fitness pro ženy - anatomie. Brno: CPress, 2013. ISBN ISBN 978-80-2640-.
  • ČAPLOVÁ, P. Využití tanců v tělesné výchově vysokoškolských studentů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-125-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr