Předmět: Základy sportovního tréninku

« Zpět
Název předmětu Základy sportovního tréninku
Kód předmětu KTV/ZST
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do problematiky, systémové pojetí sportovního tréninku. 2. Struktura sportovního tréninku. Zatížení, zotavení, regenerace. 3. Složky sportovního tréninku - kondiční, technická, taktická a psychologická příprava. 4. Dlouhodobá koncepce - etapy sportovního tréninku. 5. Plánování a evidence - tréninkové cykly. 6. Základy výběru talentů. 7. Rasové rozdíly ve sportovním tréninku. Cvičení: 1. Fyziologické základy tréninku, princip superkompenzace. 2. Zdravotní zabezpečení, sportovní prohlídky, zátěžové testy. 3. Velikost zatížení - pásma intenzity, přepětí, přetrénování. 4. Výkon x výkonnost, rozdíly v plánování tréninku individuálních a kolektivních sportů. 5. Evidence tréninku - OTU, STU. Příklady vyhodnocení tréninkových jednotek. 6. Specifika sportovního tréninku dětí a mládeže.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá základní poznatky z oblasti sportovního tréninku.
Student bude schopen připravit a vést sportovní trénink mládeže.
Předpoklady
Znalosti z ANA1, 2 a z FYZC.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Zápočtové požadavky: seminární práce (rámcový tréninkový plán pro vybrané sportovní odvětví a kategorii), písemný test. Ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • DOVALIL, J., PERIČ, T. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2118-7.
  • DUFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku - rychlost. Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-2043-3461-.
  • JELÍNEK, M., JETMAROVÁ, K. Sport, výkon a metafyzika. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3288-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr