Předmět: Zdravý životní styl

« Zpět
Název předmětu Zdravý životní styl
Kód předmětu KTV/ZZS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novák Jaroslav, MUDr. Ph.D.
 • Zeman Václav, prof. MUDr. CSc.
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
 • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky a cvičení: 1. Zdravý životní styl a jeho význam v životě člověka (základní terminologie, historický kontext, aktuální trendy). 2. Pohybová aktivita a zdraví (pojetí, zdravotní význam, diagnostika, doporučení). 3. Tělesná zdatnost a zdraví (pojetí, zdravotní význam, diagnostika, doporučení). 4. Zdravá výživa a její vliv na tělesné složení (včetně problematiky potravinových doplňků). 5. Regenerace aktivní a regenerace pasivní (včetně spánku a odpočinku). 6. Stres a jeho význam pro celkové zdraví člověka. 7. Další aspekty zdravého životního stylu (osobní hygiena, otužování, závislosti atp.).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s aspekty zdravého životního stylu a jejich vztahem ke zdraví člověka.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Nejsou vyžadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Test

Zápočtové požadavky: Účast na výuce (80% docházka), příprava a obhajoba seminární práce. Zkouškové požadavky: Test teoretických znalostí.
Doporučená literatura
 • Čeledová, L., Čevela, R. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3213-8.
 • DOLANSKÝ, H.. Veřejné zdravotnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 9788072484942.
 • MARKOVÁ, M. Determinanty zdraví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. ISBN 978-80-7013-545-7.
 • MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Státní zdravotní ústav, 2014. ISBN 978-80-85047-47-9.
 • STRAND, R. D., WALLACE, D. K. Healthy for Life. Battle Ground: Real Life Press, 2005. ISBN 978-09-7473-084-4.
 • VRUBLOVÁ, Y. Zdravý životní styl. Ostrava: Ostravská univerzita., 2005.
 • ZDRAVÍ 21. Výklad základních pojmů. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky. ISBN 80-85047-33-0.
 • ZDRAVÍ 21. Zdraví do 21. století. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky. ISBN 80-85047-19-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr