Předmět: Elektromobilita a autoelektronika

« Zpět
Název předmětu Elektromobilita a autoelektronika
Kód předmětu MTI/ELA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jandura Pavel, Ing. Ph.D.
 • Koprnický Jan, Ing. Ph.D.
 • Krčmář Lukáš, Ing.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek:</u> Úvod do elektromobility, aktuální stav poznání, překážky rozvoje, výhled do budoucnosti, bezpečnostní normy a předpisy. Trakční pohony elektrických vozidel, principy a technologie motorů a měničů, principy regulace, úvod do jejich testování. Úložiště elektrické energie, existující technologie a principy, aktuálně dosahované parametry, úvod do jejich testování. Trakční baterie pro EV, používané články, moderní design a uložení ve voze, teplotní a elektronický management. Dobíjení EV, AC/DC standardy a protokoly, architektura dobíjecích stanic, problematika výstavby, vliv na rozvodnou síť. Diagnostika (EOBD), moderní systémy a jejich nasazení Osvětlení (zdroje světla: žárovky, výbojky, led, oled atd.) Asistenční systémy (ABS, ESP atd.) - aktivní/pasivní bezpečnost Komfortní systémy Informační, komunikační a navigační systémy (Car2Car, GPS, eCall atd.).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou nástupu elektromobility v individuální, hromadné i nákladní dopravě a souvisejících elektronických a elektromechanických systémů vozidel. Nedílnou součástí seminárních prezentací budou charakteristika a demonstrace měřicích řetězců užívaných ve výzkumných a vývojových útvarech v automobilovém průmyslu. Tyto prezentace budou doplněny exkurzemi do laboratoří průmyslových firem.
Posluchač bude seznámen s aktuálním stavem poznání technologií elektrického pohonu, systémů energetických úložišť a dobíjecí infrastruktury. Dále pak s projektováním laboratorních technik užívaných k identifikaci vlastností a odezev elektromechanických systémů používaných v automobilovém průmyslu.
Předpoklady
Základní znalosti analogové a číslicové elektroniky. Základy elektrických pohonů.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, vypracování zpráv z měření. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • Eickelmann, J. Driving Force Electromobility. Německo: Schieder-Schwalenberg, 2017.
 • EMADI, Ali. Advanced electric drive vehicles. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-07285-5.
 • PISTOIA, G. Lithium-Ion batteries: fundamentals and applications. Amsterdam: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-444-59513-3.
 • ŠŤASTNÝ, J., REMEK, B. Autoelektrika a autoelektronika. 6. vydání. Praha, T. Malina, 2003. ISBN 80-86293-02-05.
 • VLK, František. Elektronické systémy motorových vozidel. Díl 2. Brno: František Vlk, nakladatelství a vydavatelství, 2002. ISBN 80-238-7282-6.
 • WU, Y. Lithium-Ion batteries: advances and applications. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4665-5733-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr