Předmět: Přístrojová technika

« Zpět
Název předmětu Přístrojová technika
Kód předmětu MTI/PTE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky Každý školní rok
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slavík Lubomír, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na seznámení se s přístrojovou měřicí technikou v oblasti měření elektrických a částečně i neelektrických veličin. Úlohy: 1. Úvod do problematiky měření elektrických veličin, bezpečnost, metrologie. 2. Typy multimetrů a jejich užití - měření U, I, R, nejistoty měření. 3. Funkční generátory - vlastnosti a použití, frekvenční charakteristika multimetrů, RMS, true RMS. 4. Měření na odporovém děliči a můstku. 5. Zdroje napětí a proudu - vnitřní odpor, činitel stabilizace. 6. Měření výkonu. 7. Digitální osciloskop. 8. Měření na elektronických obvodech komparátor, přístrojový zesilovač, frekvenční filtr. 9. Měření indukčnosti a kapacity. Porovnání vlastností různých typů L a C. 10. Měření magnetického pole. 11. Měření na čítačích - frekvence, perioda, fázový posuv. 12. Měření na AD a DA převodnících. 13. Převodníky neelektrických veličin stručný přehled. 14. Optické metody měření.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Laboratorní praktika
  • Semestrální práce - 58 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 34 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na seznámení se s přístrojovou měřicí technikou v oblasti měření elektrických a částečně i neelektrických veličin.
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o problematice měření elektrických a částečně nelektrických veličin. Student se seznámí s moderní přístrojovou technikou a získá vědomosti nejen v oblasti měření, ale i v možnostech automatického sběru a zpracování dat.
Předpoklady
Základní znalosti elektrických veličin.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Základní znalosti elektrických veličin
Doporučená literatura
  • Haasz V., Sedláček M. Elektrická měření (Přístroje a metody). ČVUT Praha, 2005. ISBN 80-01-02731-7.
  • Jenčík J., Volf J. Technická měření. ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02138-6.2.
  • Ripka P., Ďaďo S., Kreidl M., Novák J. Senzory. ČVUT Praha, 2007. ISBN 80-01-03123-3.
  • Vedral J., Fischer J. Elektronické obvody pro měřicí techniku. ČVUT Praha, 2004.
  • Webster G., Eren H. Measurement, instrumentation, and sensors handbook. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2014. ISBN 978-1-4398-4891-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr