Předmět: Hardware osobních počítačů

« Zpět
Název předmětu Hardware osobních počítačů
Kód předmětu NTI/HWP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kosková Třísková Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět se zabývá základy hardware počítačů. Výklad začíná logickými funkcemi a pokračuje metodami jejich minimalizace a elektronické realizace. Nato navazuje návrh kombinačních a sekvenčních obvodů (sčítačka, registry, čítače, apod.).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základy hardware počítačů. Výklad začíná logickými funkcemi a pokračuje metodami jejich minimalizace a elektronické realizace. Nato navazuje návrh kombinačních a sekvenčních obvodů (sčítačka, registry, čítače, apod.).
Student získá schopnost navrhnout a prakticky realizovat zapojení s kombinačními a sekvenčními logickými obvody.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Absolvování předmětu Systémové programování je výhodou.
Doporučená literatura
  • SATRAPA, P. Práce s osobními počítači.. Liberec, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr