Vítejte
Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Úvodní informace Nápověda

Úvodní informace

 Vítejte v portálu informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci.

Ochrana osobních údajů

Technická univerzita v Liberci eviduje a zpracovává osobní údaje v IS STAG za účelem uskutečňování vzdělávácí činnosti a s tím souvisejí studijní agendy. Povinnost TUL zpracovávat osobní údaje v souvislosti se vzdělávací činností je stanovena zejména příslušnými právními předpisy v oblasti vysokého školství, resp. je zpracování nezbytné pro plnění povinností a úkolů TUL jako veřejné vysoké školy. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů na TUL jsou uvedeny zde.

Jak se přihlásit?

Vyučující má přihlašovací jméno ve tvaru jméno_příjmení, studentovo přihlašovací jméno odpovídá osobnímu číslu a je tvořeno 9 znaky, z nichž pouze první je písmeno, ostatní jsou číslice (např. E07003123).

Heslo je tvořeno řetězcem znaků a platí pro ně tato kriteria:

  • je kombinací max. 30 znaků (velká a malá písmena, číslice, znaky #, _, $),
  • prvním znakem je písmeno,
  • nesmí obsahovat znaky české abecedy.

Implicitně je studentovo heslo nastaveno na X+rodné číslo, bez lomítek, pomlček, mezer či jiných oddělovacích znamének (např. X8203121216). Ve vlastním zájmu si jej co nejdříve změňte.

Jak řešit problémy?

Pokud se při práci s portálem setkáte s problémy nebo se Vám něco nebude dařit, nezoufejte, rádi Vám pomůžeme.

Potíže související s organizací studia

Vyskytnou-li se v průběhu předzápisu potíže např. "nedostatečná kapacita předmětu", "předmět nemá rozvrh" apod. obraťte se na katedru, která výuku předmětu zajišťuje. V případě problémů se studijním plánem nebo zapomenutým heslem kontaktujte Vaše studijní oddělení.

Technické problémy

Chyby a problémy související s funkčností portálu adresujte na uis@tul.cz. Při hlášení chyby, prosíme, uvádějte:

  • o co jste se snažili a jak,
  • jakým výsledkem Vaše akce skončila,
  • přesný čas kdy jste akci prováděli,
  • osobní číslo, jméno, příjmení.

 

Poslední změna: 15.01.2019
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Nový SSL certifikát serveru 13.02.2018, 15:47

Na serveru stag.tul.cz je, ve shodě s CA politikou sítě Cesnet,  nainstalován SSL certifikát CA Terena. Certifikační řetězec vede až k certifikační autoritě (AddTrust).

Otisk SHA1 44:45:18:54:5E:FC:BB:00:70:7A:8D:46:EC:27:EA:3F:9D:66:16:8F
Otisk SHA-256 C5:9C:2A:C5:DF:36:92:C3:97:49:44:57:EB:F5:0A:75:2C:9A:22:F7:9B:0D:D8:BA:D2:5E:8B:B8:4D:A3:93:AA
Webové služby nad IS/STAG 03.12.2015, 10:14
Zvýrazněná informace...

Webové služby (Web services) nad IS/STAG jsou nyní dostupné na http://stag-ws.tul.cz/, kde jsou také uvedeny základní informace, popis a seznam služeb.

Information package & Course catalogue 18.03.2010, 18:53
Zvýrazněná informace...

Aplikace Information package & Course catalogue (Studijní programy a katalog předmětů), součást informačního katalogu ECTS, je nyní dostupná na http://ects.tul.cz/.

[RSS]