Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Úvodní informace Nápověda

Úvodní informace

 Vítejte v portálu informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci.

Jak se přihlásit?

Vyučující má přihlašovací jméno ve tvaru jméno_příjmení, studentovo přihlašovací jméno odpovídá osobnímu číslu a je tvořeno 9 znaky, z nichž pouze první je písmeno, ostatní jsou číslice (např. E07003123).

Heslo je tvořeno řetězcem znaků a platí pro ně tato kriteria:

  • je kombinací max. 30 znaků (velká a malá písmena, číslice, znaky #, _, $),
  • prvním znakem je písmeno,
  • nesmí obsahovat znaky české abecedy.

Implicitně je studentovo heslo nastaveno na X+rodné číslo, bez lomítek, pomlček, mezer či jiných oddělovacích znamének (např. X8203121216). Ve vlastním zájmu si jej co nejdříve změňte.

Jak řešit problémy?

Pokud se při práci s portálem setkáte s problémy nebo se Vám něco nebude dařit, nezoufejte, rádi Vám pomůžeme.

Potíže související s organizací studia

Vyskytnou-li se v průběhu předzápisu potíže např. "nedostatečná kapacita předmětu", "předmět nemá rozvrh" apod. obraťte se na katedru, která výuku předmětu zajišťuje. V případě problémů se studijním plánem nebo zapomenutým heslem kontaktujte Vaše studijní oddělení.

Technické problémy

Chyby a problémy související s funkčností portálu adresujte na uis@tul.cz. Při hlášení chyby, prosíme, uvádějte:

  • o co jste se snažili a jak,
  • jakým výsledkem Vaše akce skončila,
  • přesný čas kdy jste akci prováděli,
  • osobní číslo, jméno, příjmení.

 

Poslední změna: 26.12.2009
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Předběžný zápis předmětů na ZS a LS 2017/18 24.05.2017, 14:46
Zvýrazněná informace...

Podle příkazu rektora z 23. května 2017 (zveřejněn na webu TUL a dostupný jen pro přihlášené uživatele) je otevřen předběžný zápis předmětů na zimní a letní semestr akademického roku 2017/18
3. června 2017 pouze pro studenty FP, FUA a UZS,
4. června 2017 pouze pro studenty EF a FT,
5. června 2017 pouze pro studenty FS a FM,
od 6. června do 9. července a od 26. srpna do 10. září 2017 pro všechny studenty TUL.

Nový SSL certifikát serveru 03.12.2015, 10:28

Na serveru stag.tul.cz je, ve shodě s CA politikou sítě Cesnet,  nainstalován SSL certifikát CA Terena. Certifikační řetězec vede až k certifikační autoritě (AddTrust).
Otisk certifikátu SHA1=7B:3F:E8:72:C4:EA:AE:A3:1B:16:7A:07:BA:4B:2B:2D:90:0A:B6:64

Webové služby nad IS/STAG 03.12.2015, 10:14
Zvýrazněná informace...

Webové služby (Web services) nad IS/STAG jsou nyní dostupné na http://stag-ws.tul.cz/, kde jsou také uvedeny základní informace, popis a seznam služeb.

Information package & Course catalogue 18.03.2010, 18:53
Zvýrazněná informace...

Aplikace Information package & Course catalogue (Studijní programy a katalog předmětů), součást informačního katalogu ECTS, je nyní dostupná na http://ects.tul.cz/.

[RSS]