Programy fakulty: FA

» Seznam fakult
Název studijního programu(Kód) Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia Detail
Design (N8208) N8208 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Architecture and Urban Design (N3501) N3501 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Architektura a urbanismus (P0731D010009) P0731D010009 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Výtvarné umění (P0213D310002) P0213D310002 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Architektura a urbanismus (P0731D010009) P0731D010009 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Architektura a urbanismus (B3501) B3501 Bakalářský Prezenční 240 4 Bakalářský, Prezenční, 240 kreditů, 4 roky
Výtvarná umění (P8206) P8206 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Architektura a urbanismus (B0731A010009) B0731A010009 Bakalářský Prezenční 240 4 Bakalářský, Prezenční, 240 kreditů, 4 roky
Design (B8208) B8208 Bakalářský Prezenční 240 4 Bakalářský, Prezenční, 240 kreditů, 4 roky
Výtvarné umění - Tvorba ve veřejném prostoru (B0213A310007) B0213A310007 Bakalářský Prezenční 240 4 Bakalářský, Prezenční, 240 kreditů, 4 roky
Výtvarná umění (P8206) P8206 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Výtvarné umění (P0213D310002) P0213D310002 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Výtvarné umění - Tvorba ve veřejném prostoru (N0213A310009) N0213A310009 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky