Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název fakulty
Fakulta umění a architektury
Ekonomická fakulta
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Fakulta strojní
Fakulta textilní
Fakulta zdravotnických studií
Technická univerzita v Liberci
Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název oboru vzdělávání
Sociální vědy
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Matematické obory
Informatické obory
Architektura
Textilní výroba a oděvnictví
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Ekonomika a administrativa
Obory z oblasti historie
Obecně odborná příprava
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Strojírenství a strojírenská výroba
Obchod
Zdravotnictví
Ekonomie
Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů
Název oboru vzdělávání
Obecná příprava
Sociální vědy
Filologické vědy
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Biologické obory
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Matematické obory
Informatické obory
Architektura
Textilní výroba a oděvnictví
Publicistika, knihovnictví a informatika
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Teorie a dějiny umění
Podnikání v oborech, odvětví
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Ekonomika a administrativa
Obory z oblasti historie
Obory z oblasti psychologie
Ekologie a ochrana životního prostředí
Filozofie, teologie
Obecně odborná příprava
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Osobní a provozní služby
Technická chemie a chemie silikátů
Fyzikální obory
Lékařské vědy
Zemědělství a lesnictví
Chemické obory
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Strojírenství a strojírenská výroba
Geologické obory
Obchod
Zdravotnictví
Ekonomie
Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Centrum dalšího vzdělávání (ref.distančního vzdělávání)
Fakulta umění a architektury
Ekonomická fakulta
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Fakulta strojní
Fakulta textilní
Fakulta zdravotnických studií
Technická univerzita v Liberci