Programy fakulty: FM

» Seznam fakult
Název studijního programu(Kód) Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia Detail
Elektrotechnika a informatika (B2612) B2612 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Environmental Engineering (P0588D130007) P0588D130007 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Technická kybernetika (P0714D150008) P0714D150008 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Informační technologie (B2646) B2646 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Elektrotechnika a informatika (B2612) B2612 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Aplikované vědy v inženýrství (P0788D270007) P0788D270007 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Nanotechnologie (N0719A270001) N0719A270001 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Mechatronics (N0714A150003) N0714A150003 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Environmental Engineering (P0588D130007) P0588D130007 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Technical Cybernetics (P0714D150007) P0714D150007 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Aplikované vědy v inženýrství (P3901) P3901 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Elektrotechnika a informatika (N2612) N2612 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Aplikované vědy v inženýrství (P3901) P3901 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Aplikované vědy v inženýrství (B3901) B3901 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Nanotechnologie (N3942) N3942 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Nanotechnologie (B0719A130001) B0719A130001 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Aplikované vědy v inženýrství (N3901) N3901 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Environmentální inženýrství (P0588D130006) P0588D130006 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Mechatronika (B0714A270001) B0714A270001 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Technical Cybernetics (P0714D150007) P0714D150007 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Environmentální inženýrství (P0588D130006) P0588D130006 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Informační technologie (B0613A140005) B0613A140005 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Technická kybernetika (P0714D150008) P0714D150008 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Applied Sciences in Engineering (P0788D270006) P0788D270006 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Applied Sciences in Engineering (P0788D270006) P0788D270006 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Aplikované vědy v inženýrství (P0788D270007) P0788D270007 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky