Programy fakulty: FP

» Seznam fakult
Název studijního programu(Kód) Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia Detail
Učitelství pro základní školy (N7503) N7503 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol (N0114A300076) N0114A300076 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300071) B0114A300071 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B0114A300069) B0114A300069 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300065) B0114A300065 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300075) B0114A300075 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) DVPP Celoživotní Distanční 0 3 Celoživotní, Distanční, 0 kreditů, 3 roky
Vychovatelství (B7505) B7505 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol (N0114A300106) N0114A300106 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300064) B0114A300064 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A300073) B0114A300073 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Fyzika (N1701) N1701 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Geografie (B1301) B1301 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Speciální pedagogika (B0111A190016) B0111A190016 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300070) B0114A300070 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300066) B0114A300066 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300075) B0114A300075 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Pedagogická studia (B0111A190021) B0111A190021 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Pedagogická studia (B0111A190021) B0111A190021 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Aplikovaná geografie a regionální rozvoj (N0532A330043) N0532A330043 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Matematika (N1101) N1101 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Historická a muzeologická studia (B0222A120021) B0222A120021 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Vychovatelství (N0922A190002) N0922A190002 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání (B0114A300112) B0114A300112 Bakalářský Prezenční 69 3 Bakalářský, Prezenční, 69 kreditů, 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300067) B0114A300067 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Aplikovaná matematika (N0541A170010) N0541A170010 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (B0114A300072) B0114A300072 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300074) B0114A300074 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B0114A300069) B0114A300069 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300065) B0114A300065 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300067) B0114A300067 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Aplikovaná geografie (B0532A330022) B0532A330022 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Vychovatelství (B7505) B7505 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Učitelství pro základní školy (N7503) N7503 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol (N0114A300076) N0114A300076 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základních škol (M0113A300008) M0113A300008 Magisterský Prezenční 300 5 Magisterský, Prezenční, 300 kreditů, 5 roky
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol (N0114A300106) N0114A300106 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300068) B0114A300068 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300068) B0114A300068 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300070) B0114A300070 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300071) B0114A300071 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání (B0114A300112) B0114A300112 Bakalářský Kombinovaná 69 3 Bakalářský, Kombinovaná, 69 kreditů, 3 roky
Matematika (N1101) N1101 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Česká filologie pro praxi (B0232A090012) B0232A090012 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Matematika (B0541A170015) B0541A170015 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Historie (N0222A120026) N0222A120026 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Učitelství pro mateřské školy (B0112A300007) B0112A300007 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Učitelství pro 1. stupeň základních škol (M0113A300008) M0113A300008 Magisterský Kombinovaná 300 5 Magisterský, Kombinovaná, 300 kreditů, 5 roky
Sociální práce (B0923P240005) B0923P240005 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300064) B0114A300064 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Bioinženýrství (B0519A270001) B0519A270001 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Aplikovaná matematika (N0541A170010) N0541A170010 Rigorózní Prezenční 0 2 Rigorózní, Prezenční, 0 kreditů, 2 roky
Sport se zaměřením na zdravý životní styl (B1014P280012) B1014P280012 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Tělesná výchova a sport (B7401) B7401 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Speciální pedagogika (B0111A190016) B0111A190016 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Bioinženýrství (N0519A270001) N0519A270001 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300074) B0114A300074 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky