Programy fakulty: FS

» Seznam fakult
Název studijního programu(Kód) Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia Detail
Applied Mechanics (P0715D270003) P0715D270003 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Strojírenství (B0715A270008) B0715A270008 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Stavba strojů a zařízení (P0715D270001) P0715D270001 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Technologie plastů a kompozitů (N0722A270001) N0722A270001 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Machines and Equipment (P2302) P2302 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Mechanical Engineering (B0715A270009) B0715A270009 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Machines and Equipment Design (N0715A270018) N0715A270018 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Aplikovaná mechanika (N0715A270020) N0715A270020 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Inovační a průmyslové inženýrství (N0788A270004) N0788A270004 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Technologie plastů a kompozitů (N0722A270001) N0722A270001 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Strojírenská technologie (P2303) P2303 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Strojní inženýrství (B2301) B2301 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Mechanical Engineering (N2301) N2301 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Technologies and Materials (P0788D270001) P0788D270001 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Automobilové inženýrství (N0716A270006) N0716A270006 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Strojírenská technologie (P2303) P2303 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Strojní inženýrství (P2301) P2301 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Materiály a technologie (N0715A270015) N0715A270015 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Technologie a materiály (P0788D270002) P0788D270002 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Konstrukce strojů a zařízení (N0715A270019) N0715A270019 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Innovation and Industrial Engineering (N0788A270005) N0788A270005 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Inovační a průmyslové inženýrství (N0788A270004) N0788A270004 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Materiály a technologie (N0715A270015) N0715A270015 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Aplikovaná mechanika (P0715D270004) P0715D270004 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Polymers and Composites Technology (N0722A270002) N0722A270002 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Aplikovaná mechanika (N0715A270020) N0715A270020 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Strojní inženýrství (N2301) N2301 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Stroje a zařízení (P2302) P2302 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Stroje a zařízení (P2302) P2302 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Strojní inženýrství (B2301) B2301 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Stavba strojů a zařízení (P0715D270001) P0715D270001 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Machines and Equipment Design (P0715D270002) P0715D270002 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Strojní inženýrství (P2301) P2301 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Strojní inženýrství (N2301) N2301 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Materials and Technology (N0715A270016) N0715A270016 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Technologie a materiály (P0788D270002) P0788D270002 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Technologies and Materials (P0788D270001) P0788D270001 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Aplikovaná mechanika (P0715D270004) P0715D270004 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Applied Mechanics (P0715D270003) P0715D270003 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Konstrukce strojů a zařízení (N0715A270019) N0715A270019 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Applied Mechanics (N0715A270021) N0715A270021 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Automobilové inženýrství (N0716A270006) N0716A270006 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Machines and Equipment Design (P0715D270002) P0715D270002 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Machines and Equipment (P2302) P2302 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Strojírenství (B0715A270008) B0715A270008 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky