Programy fakulty: FT

» Seznam fakult
Název studijního programu(Kód) Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia Detail
Průmyslové inženýrství (P0723D270001) P0723D270001 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Výroba oděvů a technické konfekce (B0723A270003) B0723A270003 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Textilní inženýrství (P3106) P3106 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Textile Engineering (P3106) P3106 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Textile Marketing (B0414A270002) B0414A270002 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Textilní marketing (B0414A270001) B0414A270001 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Průmyslové inženýrství (N3957) N3957 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Průmyslové inženýrství (P0723D270001) P0723D270001 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Textilní marketing (B0414A270001) B0414A270001 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Návrhářství (B0212A270001) B0212A270001 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Design (B0212A270002) B0212A270002 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Industrial Engineering (N0723A270004) N0723A270004 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Design - textil, oděv, sklo, šperk (N0212A310012) N0212A310012 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Textilní inženýrství (P0723D270002) P0723D270002 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Production of Clothing and Technical Products (B0723A270004) B0723A270004 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Průmyslové inženýrství (N0723A270003) N0723A270003 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Textilní inženýrství (N3106) N3106 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Textile Engineering (P3106) P3106 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Industrial Engineering (P0723D270004) P0723D270004 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Industrial Engineering (P0723D270004) P0723D270004 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Textile Engineering (P0723D270003) P0723D270003 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Textilní inženýrství (P0723D270002) P0723D270002 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Textilní inženýrství (P3106) P3106 Doktorský Prezenční 0 4 Doktorský, Prezenční, 0 kreditů, 4 roky
Průmyslové inženýrství (N3957) N3957 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Textile Engineering (P0723D270003) P0723D270003 Doktorský Kombinovaná 0 4 Doktorský, Kombinovaná, 0 kreditů, 4 roky
Textilní technologie, materiály a nanomateriály (B0723A270001) B0723A270001 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Textilní inženýrství (N0723A270001) N0723A270001 Navazující Kombinovaná 120 2 Navazující, Kombinovaná, 120 kreditů, 2 roky
Výroba oděvů a technické konfekce (B0723A270003) B0723A270003 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky
Textilní technologie, materiály a nanomateriály (B0723A270001) B0723A270001 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (B0723A270002) B0723A270002 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Průmyslové inženýrství (N0723A270003) N0723A270003 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Textilní inženýrství (N0723A270001) N0723A270001 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Textile Engineering (N0723A270002) N0723A270002 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Textil (B3107) B3107 Bakalářský Prezenční 180 3 Bakalářský, Prezenční, 180 kreditů, 3 roky
Textilní inženýrství (N3106) N3106 Navazující Prezenční 120 2 Navazující, Prezenční, 120 kreditů, 2 roky
Textil (B3107) B3107 Bakalářský Kombinovaná 180 3 Bakalářský, Kombinovaná, 180 kreditů, 3 roky