Předmět: Počítačové sítě

» Seznam fakult » EF » NTI
Název předmětu Počítačové sítě
Kód předmětu NTI/PCT*H
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
  • Ječmen Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy 2. Architektura sítě, referenční model ISO OSI 3. Fyzická vrstva, média, přenos dat po telefonní lince, ADSL 4. Ethernet 5. Fast Ethernet, gigabitový Ethernet, desetigigabitový Ethernet 6. IEEE 802.11 (Wi-Fi) 7. Alternativy Ethernetu, virtuální lokální sítě 8. Internet Protocol 9. Směrovací algoritmy, principy, RIP, OSPF 10. Transportní vrstva - UDP, TCP 11. Domain Name System 12. Aplikační protokoly - E-mail, WWW 13. Aplikační protokoly - IP telefonie a další aplikace 14. Internet Protocol verze 6 Cvičení: 1. Etika, etiketa a anonymita v Internetu 2. LIANE, počítačová síť TU v Liberci 3. Elektronická pošta 4. Přenosy souborů, FTP 5. World-Wide Web 6. Vzdálený přístup a služby 7. Bezpečnost, viry a antiviry

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na základy fungování současných počítačových sítí. Základní pojmy počítačových sítí, topologie, architektura. ISO OSI referenční model. Nejběžnější síťové technologie - Ethernet a jeho varianty, Token Ring, FDDI, ATM. Směrování a směrovací protokoly. Internet a funkce jeho nosných protokolů a služeb - IP, TCP, Domain Name System, elektronická pošta, WWW.
Studenti se seznámí s principy práce počítačových sítí a s nejběžnějšími síťovými technologiemi a aplikacemi.
Předpoklady
Základy informatiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Peterka J.:. soubor článků, http://archiv.czech.net/.
  • Stevens W. R.:. TCP/IP Illustrated.. Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-63346-9.
  • Tanenbaum A. S.:. Computer Networks.. Prentice-Hall, 1989. ISBN 0-13-166836-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní