Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Systémové inženýrství a informatika (N6209)
Studijní obor / Specializace Manažerská informatika (6209T021/0 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
E-mail: jaroslav.demel@tul.cz
Telefon: +420 485 352 442
Fax: +420 485 352 203
Klíčové studijní výstupy Absolventi získají dovednosti a znalosti pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na středních i vyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Vyšší řídící funkce v oblasti IT a informačních systémů apod.
Garant oboru / specializace Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KPE/PLO*S Podniková logistika Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní NTI/KSSMI Komunikační systémy a služby Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KEK/MI2 Mikroekonomie II. Čeština Angličtina 7  
B Povinně volitelný 1 Zimní KFÚ/MUC Manažerské účetnictví Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KFÚ/DDP Daně a daňová praxe Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KIN/BOD Počítačová bezpečnost a ochrana dat Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KSY/OME Optimalizační metody v ekonomické praxi Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KIN/UIN Umělá inteligence Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMG/PST Pracovní stáž v zahraničí Čeština 12  
A Povinný 1 Letní NTI/PCT*H Počítačové sítě Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KIN/RPR Řízení projektů Čeština 4  
A Povinný 1 Letní NTI/OSU Operační systém UNIX Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KEK/SZZE Státní zkouška z Ekonomie  (*) Čeština 0  
A Povinný 1 Letní KSY/VSS Vybrané statě ze statistiky Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní KPE/PMT Personální management Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní KPE/MSP Malé a střední podnikání Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní NTI/AFJ Automaty a formální jazyky Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KMG/MVZ Marketingový výzkum Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KIN/TIS Technické prostředky informačních systémů Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KIN/DP1MI Diplomová práce I Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KIN/UMT Multimediální technologie Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/EKM Ekonometrie Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/PTO Počítačová typografie Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/FPEM Finanční a pojistná matematika Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/UXI Unix a Internet Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/BIN Business Intelligence Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KIN/DP2MI Diplomová práce II Čeština 12  
A Povinný 2 Letní KIN/MMA Multimediální aplikace Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KIN/MIS Manažerské informační systémy Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KIN/SZZMI Státní závěrečná zkouška  (*) Čeština 0  
A Povinný 2 Letní KIN/PDS Pokročilé databázové systémy Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/VIS Vytváření internetových služeb Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/REK Reklama Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/FKO Firemní komunikace Čeština 4