Předmět: Unix a Internet

» Seznam fakult » EF » NTI
Název předmětu Unix a Internet
Kód předmětu NTI/UXI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolaja Ehlerová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení 1 Konfigurace síťových rozhraní 2 Nastavení a použití IPTABLES 3 Nastavení a použití IPTABLES 4 SSH server 5 RSA autentizace a vzdálený přístup 6 HTTP server 7 HTTP autentizace, autorizace a kontrola přístupu 8 Přepisování URL 9 SAMBA server 10 SAMBA autentizace, autorizace a kontrola přístupu 11 SAMBA + HTTP spolupráce 12 LDAP server 13 SAMBA + LDAP spolupráce 14 NFS server

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Použití Unixu jak síťového serveru a jeho integrace v prostředí heterogeních sítí.
Studenti získají základní poznatky o konfiguraci služeb umožňujících integraci Unixu do prostředí heterogeních počítačových sítí.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet získá ten, kdo bude mít splněna všechna cvičení, tj. všechny úlohy v elearningu ohodnocené 50 a více body.
Doporučená literatura
  • Hunt C.:. TCP/IP Network Administration.. O'Reilly, 2002. ISBN 0596002971.
  • Siever E.; Figgins S.;Weber A.:. Linux in a Nutshell.. O'Reilly, 2003. ISBN 0596004826.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní