Předmět: Vytváření internetových služeb

» Seznam fakult » EF » NTI
Název předmětu Vytváření internetových služeb
Kód předmětu NTI/VIS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
  • Volf Mojmír, Ing.
Obsah předmětu
Vytváření moderních WWW prezentací. Syntax jazyka XHTML, metody pro konverzi z HTML do XHTML. Definice stylu prostřednictvím CSS. Příklady aplikace stylů. Metody dynamického vytváření stránek - CGI, PHP, ASP. Spolupráce WWW a databází.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vytváření moderních WWW prezentací. Syntax jazyka XHTML, metody pro konverzi z HTML do XHTML. Definice stylu prostřednictvím CSS. Příklady aplikace stylů. Metody dynamického vytváření stránek - CGI, PHP, ASP. Spolupráce WWW a databází.
Student získá hlubší znalosti tvorby webových stránek a jejich vizuální úpravy pomocí kaskádových stylů.
Předpoklady
Základy informatiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • Dokumenty WWW konsorcia, http://www.w3c.org/.
  • Krug:. Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003.
  • Prokop M.:. CSS kaskádové styly pro webdesignéry.. Mobil Media, 2003.
  • Staníček P.:. CSS kompletní průvodce.. Computer Press, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní