Pracoviště fakulty: FA

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
DFA Děkanát fakulty umění a architektury
KAR Katedra architektury
KDA Katedra dějin výtvarného umění a architektury
KNK Katedra nosných konstrukcí
KPS Katedra pozemního stavitelství
KUM Katedra umění
KUR Katedra urbanismu