Předmět: Číslicová technika

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Číslicová technika
Kód předmětu ITE/CIT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
  • Rozkovec Martin, Ing. Ph.D.
  • Jeníček Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je úvodem do problematiky základních logických obvodů a číslicové techniky. Studenti se seznámí s metodikou návrhu logických funkcí a konečných automatů. Teoretické poznatky budou ověřovány experimenty se standartními a programovatelnými integrovanými obvody. Studenti se dále naučí využívat mikroprocesorů pro řízení různých experimentálních úloh.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do problematiky základních logických obvodů a číslicové techniky. Studenti se seznámí s metodikou návrhu logických funkcí a konečných automatů. Teoretické poznatky budou ověřovány experimenty se standardními a programovatelnými integrovanými obvody. Studenti se dále naučí využívat mikroprocesorů pro řízení různých experimentálních úloh.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Předpokládá se znalost látky z předmětu Číslicové počítače.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Aktivní účast na všech praktických cvičeních, vyřešení a předvedení dílčích samostatných úloh, písemná zkouška zahrnující test znalostí a řešení praktických úloh návrhu obvodů.
Doporučená literatura
  • Jáneš , Douša. Logické systémy, skriptum FEL ČVUT, 1995.
  • Kubátová, Blažek. Logické systémy - cvičení, skriptum FEL ČVUT, 1996.
  • Novák, Nouza, Doležal, Kolář, Plíva. Elektronika. skriptum TUL, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní