Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Informační technologie (B2646)
Studijní obor / Specializace Informační technologie (1802R007/90 - 2013)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Zavedením tohoto oboru fakulta vychází vstříc uchazečům s výrazným zájmem o výpočetní techniku, programování a síťové technologie. Absolvent oboru je připravován jak pro praxi, tak i pro další navazující studium ve stejnojmenném magisterském programu
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Vývojový pracovník SW aplikací, správce IT /sítě.
Garant oboru / specializace Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní MTI/UDI Úvod do inženýrství Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní MTI/ALP1 Algoritmizace a programování 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní MTI/ALP1S Seminář z programování 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KMA/MA1-M Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní MTI/CIP Číslicové počítače Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní MTI/PAU Programovatelné automaty Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KMA/ULA Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní MTI/ALP2S Seminář z programování 2 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní MTI/ALP2 Algoritmizace a programování 2 Čeština 5  
A Povinný 1 Letní NTI/TWS Tvorba WWW stránek Čeština 4  
A Povinný 1 Letní NTI/PST Počítačové sítě Čeština 5  
A Povinný 1 Letní NTI/SEM Seminář z matematiky Čeština 2  
A Povinný 1 Letní ITE/MATLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KMA/MA2-M Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní ITE/EDOK Elektronická dokumentace Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1 Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2 Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní MTI/DBS Databázové systémy Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní NTI/ADA Algoritmy a datové struktury Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní MTI/PJC Programování v jazyce C/C++ Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní ITE/CIT Číslicová technika Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní ITE/SGI Signály a informace Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/PRJ1 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/PRJ1 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/PRJ1 Projekt Čeština 5  
A Povinný 2 Letní MTI/VAW Vývoj aplikací pro Windows Čeština 5  
A Povinný 2 Letní NTI/WEAP Webové aplikace Čeština 5  
A Povinný 2 Letní ITE/ZKO Základy konstruování Čeština 2  
A Povinný 2 Letní NTI/TGH Teorie grafů a her Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KMA/PRS*M Pravděpodobnost a statistika Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2 Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/PRJ2 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PRJ2 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/PRJ2 Projekt Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní NTI/PJP Programovací jazyk Python Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní NTI/OPS Operační systémy Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní ITE/USU Strojového učení Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní MTI/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní MTI/SRC Systémy reálného času Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/PBE Počítačová bezpečnost Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní ITE/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/PG Počítačová grafika Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní MTI/RTS Real Time Systems Angličtina 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní MTI/VES Vestavné systémy Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/UI Unix a Internet Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní MTI/PHS Počítačový hardware a rozhraní Čeština 5  
A Povinný 3 Letní ITE/BS Bakalářský seminář Čeština 3  
A Povinný 3 Letní MTI/STI Softwarové inženýrství Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/APM Aplikace počítačových modelů Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/CDM Classification and Decission Methods Angličtina 5  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/BP2 Bakalářská práce Čeština 7  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/UEM Úvod do podnikové ekonomiky a managementu Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/MT Multimediální technologie Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/BP2 Bakalářská práce Čeština 7  
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/PO Programovatelné obvody Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/BP2 Bakalářská práce Čeština 7  
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/ANS Aplikace neuronových sítí Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/BTS Programování mobilních zařízení Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/SDI Simulace diskrétních systémů Čeština 5